Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Gepubliceerd op 14-10-2019

Abdij van Egmond

betekenis & definitie

Klooster te Egmond, gesticht in het midden van de 10e eeuw, verwoest in 1573.

Over de relatie tussen de Zaanstreek en de abdij is weinig bekend. Maar vast staat dat deze laatste flinke stukken land in de streek heeft bezeten, met name bij Assendelft. In de 1 le en 12e eeuw ontving de abdij in totaal dertien verschillende schenkingen uit Assendelft. In de 16e eeuw werd het bezit in Assendelft op dertien morgen geschat. (De morgen als oude landmaat was in grootte regionaal sterk verschillend; de Rijnlandse morgen gebruikt in Haarlem mat 8316 vierkante meter, de Amstellandse morgen 8129 vierkante meter en de Waterlandse morgen 10.770 vierkante meter. Het hier vermelde bezit mat bij benadering tussen de 10,5 en de 14 ha.)

Ook op kerkelijk gebied was de abdij van belang. Vooral de westkant van de Zaanstreek viel onder de (onder meer met het bisdom Utrecht) gedeelde competentie van Egmond. In de jaren 1509 tot 1526 was Meinard ‘Man, van oorsprong een Zaankanter, abt van het klooster. Hij werd in 1485 te Leuven ingeschreven als Minardus Zibaldi de Wormeria.

Literatuur: J. Hof, De Abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, Den Haag-Haarlem 1973.

< >