Wat is de betekenis van Abdij van Egmond?

1981
2021-07-28
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Abdij van Egmond

vm. Ned. benedictijnenklooster te Egmond-Binnen. Het oudste en bekendste klooster van Holland, gesticht door de eerste graven van Holland, oorspronkelijk aan de apostel Petrus gewijd, later aan de diaken Adalbert, die in Kennemerland had gemissioneerd en in Egmond begraven zou zijn. Bij de oorkonde van 15.6.922 werd het klooster met zijn goederen d...

Lees verder