Daniël Mulder

Author of the Dutch blog Google+ Marketing at google-plus-marketing.nl, co-founder rankwise SEO (.net) and content marketing specialist. Freelance advisor en supplier of strategic content for freelancers and businesses.

Gepubliceerd op 20-06-2015

Google Authorship

betekenis & definitie

Google Authorship (Google Auteurschap) is de techniek waarmee Google informatie uit de bronnen van de zoekmachine koppelt aan een profiel of pagina waardoor de eigenaar daarvan de status van auteur van de informatie verkrijgt.

Het doeleinde van Google auteurschap is tweeledig, namelijk het kwalificeren van niet toegewezen broninformatie van de zoekmachine en het toekennen van waardering aan personen (auteurs) die een relevante bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van de informatie die als relevant en van hoge kwaliteit wordt beschouwd.
Google Auteurschap functioneert op basis van het principe van wederkerigheid. In deze context houdt dit in dat er voor beide partijen steeds een beloning volgt voor hen als de andere partij zijn handeling of inbreng op de afgesproken wijze voltooid. Na de registratie als auteur heeft deze persoon toegang tot zijn persoonlijke zoekresultaten welke extra informatie over zijn persoon bevat. Als de wederkerigheid niet wordt doorbroken en de auteur een toenemende hoeveelheid content publiceert, dan zal er sprake zijn van een stapeleffect. Daardoor hoeft Google minder te keuren en ziet de auteur zijn publicaties stijgen in de ranking binnen de zoekresultaten en stijgt eveneens de PageRank van zijn pagina.
Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over het bestaan van wat Author Rank wordt genoemd. Hiermee wordt gedoeld op ranking van auteurs binnen Google Auteurschap. Ook wordt gespeculeerd over of en wanneer Google deze auteursranking inzichtelijk zal maken voor de buitenwereld. Recentelijk zijn er ook geruchten dat Industry Leaders onderdeel zou uitmaken van Google Auteurschap waarbij dan autoriteiten per branche geïdentificeerd zouden worden. Ook dit berust tot op heden (2013) op speculaties.