Wat is de betekenis van tweeledig?

2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

tweeledig

tweeledig - Bijvoeglijk naamwoord 1. bestaande uit twee verbonden delen De lange tweeledige bus kon veel passagiers vervoeren. 2. met twee doelen Het doel van deze cursus is tweeledig'. Op de eerste plaats kun je je Nederlands verbeteren en op de tweede p...

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

tweeledig

tweeledig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: twee-le-dig 1. met twee of meer betekenissen ♢ men kan dat tweeledig opvatten 2. wat uit twee delen bestaat ♢ de betekenis van dit woord is tweeledig...

Lees verder
1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Tweeledig

bn., 1. uit twee geledingen bestaand: een tweeledig tramstel; 2. dubbelzinnig; een twee'ledig antwoord.

Lees verder
1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Tweeledig

adj., twaliddich, dûbeld.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Tweeledig

[het accent wisselt] bn., 1. uit twee leden, delen of geledingen bestaande: een twee'ledige verrekijker; een twee'ledige grootheid; dit begrip is tweele'dig. 2. dubbelzinnig: een tweeledig antwoord; dat heeft tweeledige zin; men kan dat tweeledig opvatten, in twee betekenissen.

Lees verder
1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

tweeledig

bn., bw. (1 uit twee leden bestaande; 2 fig. in twee betekenissen); 1. spraakk. een tweeledig onderwerp, b.v. Jan en Piet spelen; 2. dat kan men tweeledig opvatten.

Lees verder
1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

tweeledig

('twe:) bn. 1. uit twee leden bestaand. 2. uit twee delen bestaand : in „Jan en Frans spelen” zijn „Jan en Frans” een onderwerp. 3. in tweeën gedeeld. 4. dubbelzinnig : een antwoord; iets opvatten.

Lees verder
1898
2023-02-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Tweeledig

Tweeledig - bn. uit twee leden bestaande: een tweeledige verrekijker; tweevoudig; in tweeën gedeeld ; — (fig.) dubbelzinnig : een tweeledig antwoord ; dat heeft tweeledigen zin; iets tweeledig opvatten; — (stelk.) binome ; ...LETTERGREPIG, bn. van twee lettergrepen; ...LIJVIG, bn. met twee lijven of lichamen.

Lees verder