Chatbots betekenis & definitie

Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Het is een samenvoeging van het woord 'chat' en 'robot'. Chatbots zijn te vinden op websites en in Instant Messenger-programma’s, zoals Facebook Messenger, Skype, Yahoo, AIM, Google Talk, Telegram, WhatsApp, Discord en Slack.

Een chatbot neemt deel aan een getypte conversatie; vaak een dialoog, waarbij de gebruiker een vraag intikt en de chatbot antwoord geeft. De conversatie kan ook meer personen betreffen, zoals op een IRC-kanaal. Een chatbot kan een vraag stellen of een mededeling doen. Sommige chatbots zijn menu-gestuurd; dan krijgt de gebruiker een keuze voorgelegd. Chatbots hebben, net als menselijke conversatiepartners, vaak een vaste roepnaam waaronder ze aan de conversatie deelnemen. De meeste chatbots dienen om een bepaalde dienst aan te bieden en gedragen zich daarom als typische computerprogramma's die via de commandoregel te benaderen zijn. Daarbij is er een vast repertoire aan commando's waarop de respons vast ligt en duidelijk gedefinieerd is. Uitleg van deze commando is vaak op te vragen (bijvoorbeeld met ‘help’).