Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Split-half methode

betekenis & definitie

De split-half-methode is een methode om de interne consistentie van een toets te berekenen, waarbij de uitkomst als een maat voor de betrouwbaarheid wordt beschouwd.

Van twee toetshelften (opgevat als twee parallelle toetsen) worden de scores van alle leerlingen met elkaar gecorreleerd.

De splitsing in twee helften kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de even genummerde items in de ene helft te plaatsen en de oneven genummerde items in de andere helft.

Omdat we nu de betrouwbaarheid van de halve toets berekend hebben, moeten we vervolgens de betrouwbaarheid van de gehele toets schatten met de Spearman-Brown formule.