Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Interne consistentie

betekenis & definitie

De interne consistentie van een toets geeft de mate aan waarin de opgaven van die toets onderling samenhangen in statistische zin.

De interne consistentie wordt gebruikt als een maat voor de betrouwbaarheid. De interne consistentie kan onder andere berekend worden met:

a) Split-half method

b) alpha

c) KR-20

Alpha en KR-20 zijn de meest algemene berekeningswijzen van de interne consistentie. Zij zijn het gemiddelde van alle mogelijke schattingen van de interne consistentie met behulp van de split-half methode.