Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Normen

betekenis & definitie

De term normen kunnen we in drie betekenissen tegenkomen:

1. Normen (Eng. TRANSFORMATION RULES) zijn de regels volgens welke toetsscores worden omgezet in cijfers. Zie ook: lineaire transformatie.

2. Normen (Eng. NORMS) zijn scores van een nauwkeurig gedefinieerde populatie, de normgroep. Aan individuele (ruwe) scores kan betekenis toegekend worden door ze te vergelijken met de normen.

3. Normen (Eng. SCORING INSTRUCTIONS) als synoniem voor correctievoorschriften.