Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Populatie

betekenis & definitie

Een populatie is een verzameling van operationeel gedefinieerde eenheden, bijvoorbeeld alle aan een examen deelnemende kandidaten, waarop de conclusies van een statistisch onderzoek betrekking hebben.