Wat is de betekenis van Normen?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

normen

normen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord norm

2024-02-22
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen (2017)

Normen

Normen - de gedragsregels die uit deze waarden worden afgeleid.

2024-02-22
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Normen

De term normen kunnen we in drie betekenissen tegenkomen: 1. Normen (Eng. TRANSFORMATION RULES) zijn de regels volgens welke toetsscores worden omgezet in cijfers. Zie ook: lineaire transformatie. 2. Normen (Eng. NORMS) zijn scores van een nauwkeurig gedefinieerde populatie, de normgroep. Aan individuele (ruwe) scores kan betekenis toegekend wor...

2024-02-22
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Normen

Normen - de gedragsregels die uit deze waarden worden afgeleid.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Normen

Normen - de gedragsregels die uit deze waarden afgeleid worden.

2024-02-22
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Normen

Gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen.

2024-02-22
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Normen

Normen zijn een collectieve, meer of minder bindende, verwachtingen ten aanzien van het handelen of niet-handelen onder bepaalde omstandigheden.

2024-02-22
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Normen

Gedragsregels of opvattingen over hoe mensen zich moeten gedragen.

2024-02-22
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

normen

zie: bibliotheeknormen.

2024-02-22
Journalistiek begrippenlijst

Henk Vreekamp (1989)

Normen

zie NEN.

2024-02-22
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

normen

algemene regels, al dan niet in kwantitatieve termen uitgedrukt, met een bepaalde mate van bindendheid. Milieuhygiënische normen worden opgesteld met het doel de blootstelling van de mens of andere objecten aan verontreiniging te voorkomen of te beperken. Zij berusten veelal op wetenschappelijke adviezen (recommendations). Op basis van wetensc...

2024-02-22
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Normen

normaliseren.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Normen

v. mv., (Germ. myth.) schikgodinnen.

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Normen

in de Noorse myth. de noodlotsgodinnen, naar wie góden en mensen zich schikken moeten.