Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Normgroep

betekenis & definitie

Een normgroep is een steekproef uit een welomschreven populatie van kandidaten waarop een toets geijkt is.