Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Betrouwbaarheidsinterval

betekenis & definitie

Een betrouwbaarheidsinterval is een interval, bepaald met behulp van steekproefgegevens, dat met een zekere kans de populatieparameter omvat.

Indien bijvoorbeeld bij een representatieve steekproef van 100 kandidaten de p-waarde van een item 0.60 is, dan ligt de werkelijke p-waarde met een kans van 95% tussen de waarden 0.50 en 0.70. Ook bij een score kan men zich een betrouwbaarheidsinterval indenken. Dat interval is dan het scorebereik om de behaalde score heen waarbinnen zich met een kans van 95% de ware score bevindt. De grootte van het betrouwbaarheidsinterval hangt af van de betrouwbaarheid van de toets.