Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Ware score

betekenis & definitie

De ware score is de hypothetische score die een kandidaat zou verkrijgen indien het mogelijk zou zijn zonder meetfout zijn score te bepalen. Iemands ware score wordt in de klassieke testtheorie voorgesteld als het gemiddelde van een oneindig aantal metingen door middel van equivalente toetsen, aangenomen dat daarbij geen oefeneffecten, of andere veranderingen in de persoon ontstaan. De standaarddeviatie van de verdeling van dit oneindige aantal metingen staat bekend als de standaardmeetfout.