Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Mest

betekenis & definitie

Dit woord komt in het Oude Testament voor in de beteekenis van uitwerpsel van dieren, Lev. 4 : 11, 8 : 17, 16 : 27, Num. 19 : 5 (v.g. Ex. 29 : 14, waar hetzelfde grondwoord is overgezet door drek).

Het heeft de onder ons gangbare beteekenis, 2 Kon. 9 : 37, Jes. 25:10, Jerem. 8 : 2, 9 : 22, 16 : 4, 25:33, Ezech.4: 15.