Wat is de betekenis van Mest?

2020
2021-09-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

mest

Het begrip mest heeft 2 verschillende betekenissen: 1) ontlasting als bodemvoeding. ontlasting van vee of andere dieren die gebruikt wordt om de grond vruchtbaar mee te maken; ontlasting als bodemvoeding. 2) mengsel dat de bodem voedt. elke stof die of mengsel van stoffen dat de grond vruchtbaar maakt.

Lees verder
2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mest

mest - Zelfstandignaamwoord 1. uitwerpselen van sommige dieren waarmee men land vruchtbaar maakt mest - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van mesten 2. gebiedenwijs van mesten Verwante begrippen bemesten

Lees verder
2018
2021-09-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mest

mest - zelfstandig naamwoord 1. uitwerpselen van vee ♢boer Van Wees strooit de mest van de koeien over het land Zelfstandig naamwoord: mest de mest

Lees verder
1990
2021-09-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

mest

mest - Excrement van dieren.

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

mest

m. (-en), in de betekenis van mestsoorten, 1. uitwerpselen van mens en dier; vooral de uitwerpselen van sommige dieren, met stro vermengd, die men gebruikt om het land vruchtbaar te maken, stalmest (➝meststof): — over land kruien; — inrijden, met de ploeg in de akker rijden; lange —, stro dat tot leger voor paarden heeft gediend,...

Lees verder
1954
2021-09-27
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Mest

hoe langer hoe meer nodig, naarmate de groei van de bevolking vroeg om meer bouw. en weiland en om groter opbrengst, en het braak leggen van het land om de zoveel jaren te onvoordelig werd. In de 17e eeuw begon men met de compost (stratendrek) van de Stad, die naar de Veenkoloniën gevoerd werd. In 1837 nam men proeven met gemalen beenderen. Re...

Lees verder
1952
2021-09-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Mest

s., dong; onvermengde —, stront; met stro gemengde —, rûge dong, striedong, mjuks; — over het land brengen, dong útbringe; over het land gestrooide verspreiden, dongbûts(j)e; veelbehoevend (van land), dongsuchtich, -gjirrich, -swiet; hoop &...

Lees verder
1950
2021-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mest

mist, m. [(-en), in de betekenis van mestsoorten], 1. uitwerpselen van mensen en van sommige dieren; (jag.) mest van rood wild, van wolven, vossen, hazen enz.; 2. inz. de uitwerpselen van sommige dieren met stro vermengd, dienende om het land vruchtbaar te maken, stalmest: de mest over het land kruim; (spr.) de mest is geen heili...

Lees verder
1926
2021-09-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Mest

Dit woord komt in het Oude Testament voor in de beteekenis van uitwerpsel van dieren, Lev. 4 : 11, 8 : 17, 16 : 27, Num. 19 : 5 (v.g. Ex. 29 : 14, waar hetzelfde grondwoord is overgezet door drek). Het heeft de onder ons gangbare beteekenis, 2 Kon. 9 : 37, Jes. 25:10, Jerem. 8 : 2, 9 : 22, 16 : 4, 25:33, Ezech.4: 15.

Lees verder
1919
2021-09-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Mest

mist, ook wel mes, manl, of onz„ mnl. mist, mest, mis, mes, misse vr., ohd. mist, go. maihstus. Er'is dus een gutturaal voor de s verdwenen; het is verwant met lat. mingo (genasaleerd) = wateren. Mestvaalt, een soort platte, vierkante mesthoop; vroeger ook mestfaalte; vaalt misschien verwant met lat. palus (gen. paludis) = poel.

Lees verder
1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mest

Mest MIST. m. [(-en), in de beteekenis van mestsoorten] uitwerpselen van menschen en van sommige dieren; (jag.) mest van rood wild, van wolven, vossen, hazen enz.; — inz. de uitwerpselen van sommige dieren met stroo vermengd, dienende om het land te bemesten, stalmest: koe-, paardenmest; den mest over het land kruien; — mest inrijden,...

Lees verder
1898
2021-09-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Mest

zie Drek.

1870
2021-09-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Mest

Mest noemt men zoodanige zelfstandigheden, waardoor men voedsel kan bezorgen aan de planten en alzoo haren groei bevorderen. Eene meststof moet dus juist die bestanddeelen bevatten, welke de voeding der planten vereischt en tevens in zoodanigen toestand, dat zij gemakkelijk door de planten kunnen worden opgenomen. Hiertoe moeten zij zich in een vlo...

Lees verder