Cultuur Educatie Eten Financieel Geschiedenis Gezondheid Media Naslagwerk Natuur Overheid Psychologie Reizen Sport Taal Wetenschap Zakelijk

Naslagwerk

Ontdek de wereld van kennis en informatie in deze categorie. Hier vind je een breed scala aan encyclopedieën, woordenboeken, lexicons en andere referentiematerialen om je kennis te verdiepen en je vragen te beantwoorden.

Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Nederlandse Voornamenbank is geschreven door het Meertens Instituut (2020). De ‘Nederlandse Voornamenbank’ geeft informatie over 608.289 verschillende officiële enkelvoudige voornamen die in Nederland...

Lees verder
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Bijbels Lexicon is geschreven door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Lees verder
Familienamen

Leendert Brouwer (2017)

Familienamen is geschreven door Leendert Brouwer (2017). Het boek ‘Familienamen’ geeft een overzicht van hoe bepaalde familienamen zijn ontstaan en wat hun betekenis is. Leendert Brouwer is sinds jaa...

Lees verder
Maj de Bruin

Maj de Bruijn (2016)

Het Begrippenlijst van Maj de Bruijn (2016)

Lees verder
Nick Felix

Nick Felix (2014)

Nick Felix was in 2014 redacteur bij KRO Brandpunt

Lees verder
Klokkenlexicon

Jaap Zeeman (2011)

Klokkenlexicon is geschreven door Jaap Zeeman (2011). Het ’Klokkenlexicon’ bevat een overzichtelijke alfabetisch gerangschikte verzameling van vrijwel alle gebruikelijke termen en begrippen die bij li...

Lees verder
Piraten encyclopedie

Arne Zuidhoek (2006)

Piraten encyclopedie is geschreven door Arne Zuidhoek (2006). De ‘Piraten encyclopedie’ is het resultaat van 40 jaar onderzoek en bevat tegen de 1000 familienamen van Nederlandse en Belgische zeelui d...

Lees verder
Het Nieuw Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam (2005)

Nieuw Bijbels Lexicon is geschreven door Karina van Dalen-Oskam (2005). In het huidige Nederlands komen veel woorden en uitdrukkingen voor die uit de bijbel stammen, zoals 'Benjamin', 'met hart en nie...

Lees verder
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

Lexicon van het Koninklijk Huis is geschreven door F.J.J. Tebbe (2005). In ‘Lexicon van het Koninklijk Huis’ worden ruim 700 onderwerpen beschreven die te maken hebben met het Koninklijk Huis.

Lees verder
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Molenwoordenboek is geschreven door B.D. Poppen (2000). Van aanbrenger tot zwichtstok, in het ‘Molenwoordenboek’ worden alle begrippen op het gebied van molens haarfijn toegelicht. B.D. Poppen is na w...

Lees verder
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Nieuwe Groninger Encyclopedie is geschreven door P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999). ‘In de Nieuwe Groninger Encyclopedie’ worden plaatsen, begrippen en personen uit Groningen toegelich...

Lees verder
Stadsatlas Amsterdam

Hiskia Peters, Saskia van der Snoek & Vincent van Roosmaelen (1998)

Stadsatlas Amsterdam is geschreven door Hiskia Peters, Saskia van der Snoek & Vincent van Roosmaelen (1998).

Lees verder
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

‘Een woordenboek van de filosofie’ (2017) . In het boek ‘Een woordenboek van de filosofie’ worden begrippen, stromingen en denkers op het gebied van filosofie toegelicht.

Lees verder
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Oosthoek Encyclopedie is geschreven door Oosthoek (1985). Nederlandse Encyclopedie, Supplement deel 2 - 1985. Gedigitaliseerd door Lex van Hattum.

Lees verder
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Encyclopedie van Noord Brabant is geschreven door Anton van Oirschot (1985-1986). Dit boek zal de inwoners van Noord-Brabant en veel belangstellenden daarbuiten wegwijs maken in de woelige historie va...

Lees verder
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Lexicon van Nederlandse archieftermen is geschreven door Stichting Archief Publicaties (1983). In het ‘Lexicon van Nederlandse archieftermen’ worden vaak gebruikte termen en de betekenis daarvan op he...

Lees verder
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

Encyclopedie van Zeeland is geschreven door het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982). De ' Encyclopedie van Zeeland’ biedt een overzicht van personen, plaatsen en begrippen die te maken...

Lees verder

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland is geschreven door Gerben Abma (1976). Deze encyclopedie was bedoeld als een voortzetting van de Encyclopedie van Friesland uit 1958, waarin gegevens van na...

Lees verder

Oosthoek Encyclopedie supplement is geschreven door Oosthoek (1972). De ‘Oosthoek Encyclopedie’ is een voortzetting van de door Oosthoek aangekochte ‘Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie’. Gedigitalise...

Lees verder
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Kerkelijk woordenboek is een encyclopedisch kerkelijk woordenboek met verklaring van woorden en termen uit het katholieke leven met inleiding van mag. dr. J.B. Kors o.p., professor aan de R.K. Univers...

Lees verder
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Voornamenboek is geschreven door Dr. Johannes van der Schaar (1964). Er wordt in het ‘Voornamenboek’bij de namen aangegeven waar deze van zijn afgeleid en welke betekenis ze hebben. Ook wordt informat...

Lees verder
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

Encyclopedie van Friesland is geschreven onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958). De ‘Encyclopedie van Friesland’ valt uiteen in twee gedeelten: een compendium en, als hoofdmoot, een alfabeti...

Lees verder
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

Katholicisme encyclopedie is geschreven onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot (1955). De ‘Katholicisme encyclopedie’ geeft op vaak gebruikte begrippen en namen binnen het katholicisme een toelichtin...

Lees verder
Ensie 1950

Redactie Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper (1950)

Ensie 1950 deel 7 is geschreven onder redactie van Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper (1950). Ensie deel 7 heeft als onderwerpen: diergeneeskunde; landbouw, veehouderij, bosbouw,...

Lees verder
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

De Kleine Winkler Prins is uitgegeven door Winkler Prins (1949) onder redactie van G.B.J. Hiltermann en P. van de Woestijne. In 1949 kwam Elsevier met de ‘Kleine Winkler Prins Encyclopedie’. Deze best...

Lees verder
Ensie 1949

Redacie Cornelis Jakob van der Klaauw, Herman Johannes Lam, George Lignac (1947)

Ensie 1949 deel 6 is geschreven onder redactie van Cornelis Jakob van der Klaauw, Herman Johannes Lam, George Lignac (1947). Ensie deel 6 heeft als onderwerpen: biologie, anthropologie, geneeskunde,...

Lees verder
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Winkler Prins Encyclopedie is geschreven onder redactie van E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947). De ‘Winkler Prins Encyclopedie’ is naast een encyclopedie, tevens een woordentolk, g...

Lees verder
Ensie 1947

Redactie H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff (1947)

Ensie 1947, deel 3 is geschreven onder redactie van H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff (1947) . Ensie deel 3 Ensie deel 7 heeft als onderwerpen: geschiedenis...

Lees verder
Ensie 1947

Redactie Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias (1947)

Ensie 1947 deel 2 is geschreven onder redactie van Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias (1947) . Ensie deel 2 heeft als onderwerpen: taal & letterkunde, beeldende kunsten, muziek, dans, toneel &...

Lees verder
Ensie 1946

Redactie Harmen de Vos, Philip Kohnstamm (1946)

Ensie 1946 deel 1 is geschreven onder redactie van Harmen de Vos, Philip Kohnstamm (1946). Ensie deel 1 heeft als onderwerpen: wijsbegeerte; godsdienst; psychologie; opvoeding en onderwijs. Gedigitali...

Lees verder
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Woordenboek voor praktische kennis is geschreven door Dr. L.M. Metz (1937). Het ‘woordenboek voor praktische kennis’ verklaart allerlei woorden op het gebied van praktische kennis. Gedigitaliseerd doo...

Lees verder
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Encyclopedie voor Iedereen is geschreven door John Kooy (1933). De ‘Encyclopedie voor Iedereen’ was vermoedelijk de eerste eendelige Nederlandstalige encyclopedie. Gedigitaliseerd door Corry Tersluij...

Lees verder
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Katholieke Encyclopaedie is uitgebracht door Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939) onder redactie van dr. Jan Sassen O.P., prof.dr. Titus Brandsma, O.Carm. De Katholieke Encyclopaedie is een al...

Lees verder
Encyclopaedie voor de huisvrouw

Vrouwenrubriek Algemeen Handelsblad (1928)

Wat gij moet weten: Encyclopaedie voor de huisvrouw is geschreven door de Vrouwenrubriek van het Algemeen Handelsblad (1928). ‘Wat gij moet weten: Encyclopaedie voor de huisvrouw’ behandelt 260 onderw...

Lees verder
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren is geschreven door P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938). In ‘Wat is dat?’ worden uiteenlopende onderwerpen op een voor jongere...

Lees verder
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Christelijke encyclopedie is geschreven door F.W. Grosheide (1926). De ‘Christelijke encyclopedie’ behandelt allerlei thema’s, begrippen en personen vanuit een christelijke optiek. Gedigitaliseerd doo...

Lees verder
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Oosthoek encyclopedie 1916 is geschreven door Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925). De encyclopedie is een voortzetting van de door Oosthoek aangekochte "Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie" (11...

Lees verder
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Oosthoek Encyclopedie is geschreven door Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925) . De Oosthoek encyclopedie is een uitgave van Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V. te Utrecht, welk bedrijf in 1907 werd o...

Lees verder

Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie is geschreven door J. Kramer (1908). Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie is een verklarend en beschrijvend woordenboek. Gedigitaliseerd door Corry Tersluijsen.

Lees verder
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Winkler Prins 1870 Encyclopedie is geschreven door Anthony Winkler Prins (1870). De Winkler Prins is een geïllustreerde encyclopedie en woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid....

Lees verder