drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

Gepubliceerd op 22-06-2017

action double

betekenis & definitie

(Eng.; actiedoublet)

Doublet in een later stadium van het biedverloop, waarmee aan de partner gevraagd wordt actie te ondernemen.

Voorbeeld:action doubleaction doubleZuid heeft voor zijn 1♠-volgbod veel over en geeft met zijn doublet op 4♥ te kennen nog wat te willen horen van zijn partner. Met schoppensteun dient noord 4♠ te bieden. Bij gebrek daaraan en enige verdedigende waarde kan noord het doublet laten staan. In de praktijk koos noord uiteraard voor 4♠ en dat contract werd gedoubleerd gemaakt.