doublet betekenis & definitie

Bieding die alleen is toegestaan na een bod van de tegenpartij, direct of in de vierde positie (na passen van partner en de andere tegenstander). Wanneer na een doublet verder wordt gepast, is het laatst gedane bod het (dus gedoubleerde) eindcontract. De score wordt dan verhoogd zowel voor het maken van het contract als voor de downslagen (puntentelling bij wedstrijdbridge).

De oorspronkelijke bedoeling van het doublet was twijfel uit te drukken over de haalbaarheid van het door de tegenstanders geboden contract (strafdoublet). De kans om een lucratief strafdoublet uit te delen op een laag biedniveau is echter gering. Daarom wordt aan een doublet op een opening van één in een kleur een andere betekenis toegekend, namelijk enige kracht en lengte in de andere drie kleuren (informatiedoublet). Geleidelijk aan is in steeds meer situaties aan het doublet een andere betekenis dan ‘straf’ gegeven.

Zie ook: action double; beschermend doublet; competitief doublet; coöperatief doublet; herhaald doublet; heropeningsdoublet; informatief doublet; Lightnerdoublet; manche-inviterend doublet; negatief doublet; optional doublet; redoublet; Rosenkranz doublet; snapdragon; striped-tailed ape double; support double; teruggekaatst doublet; uitkomstaangevend doublet; wiebeldubbel