Hersendood betekenis & definitie

Er is sprake van hersendood wanneer er volledige uitval van hersenen en hersenstam is en deze onherstelbaar is. Hartactie kan doorgaan doordat de patiënt beademd wordt.

Behalve de EMV score moet ook worden aangetoond dat er geen hersenstamreflexen en spontane ademhaling zijn. Dit kan door middel van de pupil reflex, cornea reflex, oculocefaal reflex en apneu test te proberen. Tevens moet de oorzaak onbekend zijn, mag de lichaamstemperatuur niet onder de 32 graden zijn, de systolische bloeddruk hoger dan 80mmHg, er mag geen sprake zijn van intoxicatie, er mag geen blokkade zijn van de neuromusculaire overgang en er mag ook geen sprake zijn van een corrigeerbare metabole stoornis die het bewustzijn kan beïnvloeden. Wanneer er een EEG word gemaakt, is de lijn niet geheel plat, wat nogal voor verwarring kan zorgen bij familieleden (Is er toch wel activiteit in de hersenen?). Dit wordt echter veroorzaakt door de elektrische activiteit van het hart dat nog werkt. Indien een EEG niet mogelijk is kan ook een angiografie worden verricht om te kijken of er cerbrale flow is. (Zie artikel EMV score voor informatie over coma en vegetatieve toestand).

Gepubliceerd op 06-10-2014