Wat is de betekenis van Zonne-energie?

2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zonne-energie

zonne-energie - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) (elektrotechniek) energie die gewonnen wordt uit de straling van de zon Anno 2008 is de toepassing van zonne-energie eerder een politiek vraagstuk dan een wetenschappelijk, technologisch of ecomonisch. Woordherkomst samenstelli...

Lees verder
2018
2021-12-06
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Zonne-energie

Zonnestraling gebruikt voor de productie van warm water of elektriciteit door zonnecollectoren of zonnecellen.

2018
2021-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zonne-energie

zonne-energie - zelfstandig naamwoord uitspraak: zon-ne-e-ner-zjie 1. van de zon afkomstige energie die omgezet kan worden in elektriciteit ♢ die verkeersborden werken op zonne-energie Zelfstandig naamwoord: zon-ne-e-ner-zjie ...

Lees verder
2016
2021-12-06
Redactie Ensie

Groene energie begrippen omschreven

Zonne-energie

Bij zonne-energie worden zonnestralen opgevangen en omgezet in energie. Deze vorm van energie wordt gezien als groene stroom, er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en er is geen sprake van uitstoot van broeikasgassen. Zonne-energie wordt over het algemeen door middel van zonnepanelen opgewekt. Met behulp van zonnepanelen...

Lees verder
2003
2021-12-06
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Zonne-energie

De energie afkomstig van de zon. Aangezien de zon zowel warmte als licht levert, onderscheidt men twee soorten zonne-energie: a) thermische of passieve zonne-energie, gebaseerd op zonnewarmte, die in staat is bijvoorbeeld water op te warmen en aldus via zonnepanelen of zgn. zonneboilers kan instaan voor warmwaterbereiding voor huishoudelijk of pr...

Lees verder
1993
2021-12-06
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Zonne-energie

(ook: zonnestraling) In de zon bij kernreacties vrijgekomen energie, waarvan een klein gedeelte de aarde bereikt, vooral in de vorm van elektromagnetische straling. Meestal wordt de term zonne-energie gebruikt voor de energie die wordt gewonnen uit de straling van de zon. Elektrische zonne-energie wordt gewonnen met behulp van zonnecellen; thermisc...

Lees verder
1990
2021-12-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

zonne-energie

zonne-energie - Het gebruik van de energie van de zon voor verwarming of om elektriciteit op te wekken.

1984
2021-12-06
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

zonne-energie

van de zon afkomstige energie. De zonne-energie is het resultaat van de kernfusieprocessen die zich op de zon afspelen. Van de stralingsenergie die de aarde bereikt, wordt bijna 30 % teruggekaatst, ruim 20 % is nodig om de verdamping van het water (en de regen) op peil te houden en bijna de helft wordt gebruikt om de aarde op te warmen. Deze enorme...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zonne-energie

v., de van de zon afkomstige energie; m.n. de toepassing daarvan. (e) Zonne-energie bereikt de aarde in de vorm van elektromagnetische straling, waarvan de golflengte voornamelijk ligt tussen 200—3000 nm. De intensiteit van de straling (➝ zonne-constante) bedraagt aan de buitenkant van de atmosfeer 698 W/m2. Van de invallende straling wordt g...

Lees verder