2019-12-07

Energie

Energie is de geestkracht waarmee een persoon iets doet of naar iets streeft. In de filosofie is het begrip energie geïntroduceerd door Aristoteles, een Griekse filosoof. Om als mens zo goed mogelijk te kunnen functioneren heeft het lichaam, naast de lichamelijke energie ook geestelijke energie nodig. Het één voedt het ander, want om het lichaam gezond te houden is het belangrijk om dagelijks voldoende gezonde voeding binnen te krijgen. De juiste voedingsstoffen zijn weer gedeeltelijk van inv...

2019-12-07

Energie

Het vermogen om arbeid te kunnen verrichten. Toelichting Meestal is het doel om warmte of kracht nuttig te gebruiken. Voorbeelden van energie zijn aardgas, aardolie, windenergie en elektriciteit.

2019-12-07

Energie

Vermogen om arbeid te verrichten. Alle energie die op aarde wordt gebruikt, is in feite een afgeleide vorm van zonne-energie. Van alle zonnestraling die de aarde bereikt, wordt gemiddeld 40% door de atmosfeer en het aardoppervlak terug de ruimte in gekaatst (albedo). Het overige deel van de zonnestraling wordt geabsorbeerd door het aardoppervlak en door de dampkring. De zonnewarmte brengt luchtmassa's in beweging en doet water verdampen en is aldus de regelaar van het weer en de oorzaak van klim...

2019-12-07

Energie

Energie is één van de aspecten in een input-outputschema: alles met betrekking tot bijv. warmte, elektriciteit en potentiële energie.

2019-12-07

Energie

Eigenschap van een systeem om arbeid te kunnen leveren; ATP is de universele energiebron van de cel om functies (bijvoorbeeld samentrekking, elektrische processen, ionenpomp) te kunnen uitvoeren (mentale energie is de wil om bepaald gedrag door te zetten).

2019-12-07

energie

energie - Zelfstandignaamwoord 1. het (fysiek) vermogen waarmee arbeid kan worden verricht Ik heb geen energie vandaag. 2. het (geestelijk) vermogen waarmee denkwerk kan worden verricht Om langer dan een kwartier te studeren heeft hij geen energie genoeg. 3. (wetenschap), (natuurkunde), (elektronica) een natuurkundig begrip van arbeidsvermogen Een hoeveelhei...

2019-12-07

energie

energie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-ner-zjie 1. kracht die gebruikt kan worden voor warmte, licht, etc. ♢ we halen in Nederland energie uit aardgas 1. groene energie [die geen schade oplevert voor het milieu] 2. duurzame energie [die gebruikmaakt van bronnen die blijv...

2019-12-07

Energie

ENERGIE, v. (van de ziel) krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken; geestkracht; veerkracht; nadruk; klem; arbeidsvermogen ;— electrische energie, arbeidskracht der electriciteit, tot verlichting, voor kracht of beweging, is evenredig aan de stroomsterkte en zijne spanning; — de energie in het heelal is standvastig, er gaat geen arbeidsvermogen verloren.

2019-12-07

Energie

Energie - 1) werkzaamheid, arbeidsvermogen,is een term, die Aristoteles het eerst wijsgeerig stempelde. Volgens hem is alle gebeuren de verwerkelijking van het potentieele (mogelijke) door een „vorm”, die zelf werkelijkheid, oorzaak en doel is. Het zien is b.v. de „energie” van het potentieel ziende oog (Zie ENTELECHIE). In de M.-Eeuwen speelt deze onderscheiding van e. (actus, operatio) en potentie een groote rol. Ethisch beteekent e.: wilskracht, het vermogen om den wil krachtig in dad...

2019-12-07

energie

energie - Over het algemeen de kracht om iets te doen; nauwkeurig gezien is het een hoeveelheid met afmetingen die kan worden weergegeven als massa maal lengte in het kwadraat gedeeld door tijd in het kwadraat.

2019-12-07

energie

energie - v. gmv. kracht, geestkracht, veerkracht, nadruk, klem

2019-12-07

Energie

➝ Arbeidsvermogen. 1) Electrische energie de energie, die bij de ontlading van een systeem van geleiders vrij komt, = arbeid, noodig voor het laden van het systeem. 2) Magnetische energie voor de opwekking van een magnetisch veld is energie noodig, die weer vrij komt (bijv. als electrische energie), als het veld verdwijnt. 3) Psychische energie evenals de natuurkundigen spreken van physische energie of arbeidsvermogen en van krachten als oorzaak der verschijnselen, zoo nemen ook meerdere psych...

2019-12-07

energie

Over het algemeen de kracht om iets te doen; nauwkeurig gezien is het een hoeveelheid met afmetingen die kan worden weergegeven als massa maal lengte in het kwadraat gedeeld door tijd in het kwadraat. (AAT-Ned)

2019-12-07

energie

energie, - v., geestkracht; volheid van kracht; nadruk ; arbeidsvermogen ; doortastendheid.

2019-12-07

energie

v. hoge graad van werkkracht, kracht; arbeidsvermogen, geestkracht.