Wat is de betekenis van Energie?

2021
2021-12-06
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Energie

Energie is de geestkracht waarmee een persoon iets doet of naar iets streeft. In de filosofie is het begrip energie geïntroduceerd door Aristoteles, een Griekse filosoof. Om als mens zo goed mogelijk te kunnen functioneren heeft het lichaam, naast de lichamelijke energie ook geestelijke energie nodig. Het één voedt het ander, want om het lichaam ge...

Lees verder
2020
2021-12-06
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Energie

Artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat energie een gedeelde bevoegdheid is tussen EU-landen en de EU. Elk EU-land behoudt echter zijn recht „om de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur...

Lees verder
2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

energie

energie - Zelfstandignaamwoord 1. het (fysiek) vermogen waarmee arbeid kan worden verricht Ik heb geen energie vandaag. 2. het (geestelijk) vermogen waarmee denkwerk kan worden verricht Om langer dan een kwartier te studeren heeft hij geen energie genoeg....

Lees verder
2018
2021-12-06
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Energie

Het vermogen om arbeid te kunnen verrichten. Toelichting Meestal is het doel om warmte of kracht nuttig te gebruiken. Voorbeelden van energie zijn aardgas, aardolie, windenergie en elektriciteit.

Lees verder
2018
2021-12-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

energie

energie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-ner-zjie 1. kracht die gebruikt kan worden voor warmte, licht, etc. ♢ we halen in Nederland energie uit aardgas 1. groene energie [die geen schade oplev...

Lees verder
2012
2021-12-06
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren

Energie

Energie is één van de aspecten in een input-outputschema: alles met betrekking tot bijv. warmte, elektriciteit en potentiële energie.

2004
2021-12-06
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Energie

Eigenschap van een systeem om arbeid te kunnen leveren; ATP is de universele energiebron van de cel om functies (bijvoorbeeld samentrekking, elektrische processen, ionenpomp) te kunnen uitvoeren (mentale energie is de wil om bepaald gedrag door te zetten).

2003
2021-12-06
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Energie

Energie is de eigenschap van een systeem om arbeid te kunnen verrichten. Er bestaan veel vormen van energie: a) mechanische energie, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen: b) hoe sneller een voorwerp beweegt, hoe meer energie het bezit hoe meer een bewegend voorwerp weegt, hoe meer energie het bezit; c) zich bevindt, hoe meer arbeid het bij...

Lees verder
1994
2021-12-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Energie

[Gr. energeia = werkzaamheid, van en- in-, en ergon = werk; energos = in werk (en ergooi) zijnde] 1 (nat.) arbeidsvermogen; 2 (v. persoon) werkkracht, geestkracht, kracht waarmee men iets verricht of iets nastreeft, wilskracht.

Lees verder
1993
2021-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Energie

arbeidsvermogen; geestkracht

1993
2021-12-06
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Energie

Vermogen om arbeid te verrichten. Alle energie die op aarde wordt gebruikt, is in feite een afgeleide vorm van zonne-energie. Van alle zonnestraling die de aarde bereikt, wordt gemiddeld 40% door de atmosfeer en het aardoppervlak terug de ruimte in gekaatst (albedo). Het overige deel van de zonnestraling wordt geabsorbeerd door het aardoppervlak en...

Lees verder
1990
2021-12-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

energie

energie - Over het algemeen de kracht om iets te doen; nauwkeurig gezien is het een hoeveelheid met afmetingen die kan worden weergegeven als massa maal lengte in het kwadraat gedeeld door tijd in het kwadraat.

1984
2021-12-06
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Energie

Energie is het vermogen om arbeid te verrichten. De zon is altijd de belangrijkste bron geweest van alle krachten op aarde. Veel minder invloed hebben de maan en de omwenteling van de aarde, waaraan eb en vloed te danken zijn. Dank zij de zon waait de wind, valt er regen en stromen de rivieren. De zon doet de planten groeien, die op hun beurt voeds...

Lees verder
1981
2021-12-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Energie

een van de belangrijkste begrippen in de natuurkunde. Energie is het vermogen om arbeid te verrichten. Energie komt in verschillende vormen voor. Een bewegend lichaam bezit bewegingsenergie; zo kan bewegende lucht windmolens en zeilschepen aandrijven, dus arbeid verrichten. Een opgeheven lichaam bezit toestandsenergie, het water van een stuwmeer is...

Lees verder
1974
2021-12-06
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

energie

(G., en = in; ergon = werk), fysische eigenschap van alle stoffelijke deeltjes (en lichamen) en van straling: wordt kenbaar tijdens toestandsverandering. Verschillende vormen van energie: kinetische, potentiële, chemische, mechanische, magnetische, elektrische, thermische, straling. Deze kunnen in elkaar overgaan, ➝ verstraling. Bladgroen be...

Lees verder
1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Energie

v. (-ën), 1. kracht waarmee men iets doet, naar iets streeft; geestkracht; nadruk; klem; 2. (natuurkunde), (ook, minder juist: arbeidsvermogen), eigenschap van een systeem om arbeid te kunnen verrichten: de zon is een onuitputtelijke bron van energie; 3. middel waarmee energie wordt geleverd, b.v. elektriciteit, gas. NATUURKUNDE Een lichaa...

Lees verder
1955
2021-12-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Energie

geestkracht; arbeidsvermogen; doortastendheid

1954
2021-12-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Energie

is het vermogen om arbeid te verrichten (z. Arbeidsvermogen).

1952
2021-12-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Energie

s., kriich, furt, foart, foarsje skreau, gong, skoat, farfuort (it), bruifuort (it), forhef (it), forwar (it); er zit geenin hem, der sit gjin galle grom yn him.

1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Energie

(<Gr.), v. (-ën), 1. (van pers.) kracht waarmee men iets doet, naar iets streeft; geestkracht, veerkracht; nadruk; klem. 2. (natuurk.) arbeidsvermogen: de zon is een onuitputtelijke bron van energie; electrische energie, arbeidskracht der electriciteit.

Lees verder