Wat is de betekenis van Zich Keeren?

1926
2021-04-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Zich Keeren

I Van menschen. 1° In de beteekenis van zich wenden (Ex. 16 : 10; Deut. 1 : 7, 24 ; 1 Sam. 13 : 17, 18; 1 Kon. 22 : 32; 1 Kron. 16:43; Spr. 9:4, 16; Jes. 9: 12); 2° om aan te duiden een zich afwenden van den levenden God tot de afgoden (Num. 14 : 43; Hos 3:1; Jer. 2 : 13) en hiermede van den weg der waarheid tot de paden der leugen, der zon...

Lees verder