Wat is de betekenis van Keeren — omkeeren?

1898
2021-04-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Keeren — omkeeren

Omkeeren is een voorwerp in het algemeen zoo wenden, dat het om komt te staan of te liggen, dat het andersom wordt geplaatst, zoodat öf vóór tot achter, óf boven tot onder, óf links tot rechts, óf buiten tot binnen wordt, en omgekeerd. Keeren is meer bepaald van een kleedingstuk het binnenste buiten brengen....

Lees verder