Wat is de betekenis van WORMER?

2024-07-19
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Wormer

Voormalige zelfstandige gemeente, die steeds is beschouwd als behorende tot de Zaanstreek maar althans bestuurlijk sinds de jaren ’80 voornamelijk op Waterland georiënteerd raakte. Het dorp verweerde zich eerder, in het begin van de jaren '70, met succes tegen de →samenvoeging tot →Zaanstad. In 1991 is het, met →Jisp...

2024-07-19
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Wormer

(11 500 inwoners), gemeente in Noord-Holland, ten noorden van Zaanstad.

2024-07-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wormer

v., naam van een polder in N.-Holland.

2024-07-19
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Wormer

gemeente in N.-Holland. 1696 ha, omvat de dorpen Wormer en Oost-Knollendam en enige gehuchten. 5467 inw. Veeteelt en veel industrie, o.a. papier, cacao, rijstpellerijen, havermout- en gortfabrieken enz., op de plassen veel watersport.

2024-07-19
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WORMER

Noordhollandse gemeente, groot 1696 ha, met (1953) 5910 inw., v.w. (1947) 35,5 pct Prot., 35,5 pct R.K. en 29 pct andersdenkenden, ligt in het N. der Zaanstreek, aan de oostzijde van de Zaan, tegenover Wormerveer. De bodem bestaat uit laagveen. Rondom het dorp bevindt zich een moerasgebied, rijk aan flora en fauna, waarin gelegen de plassen de Poel...

2024-07-19
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Wormer

v. (aardr. N.-Holl. polder).

2024-07-19
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Wormer

gem. in N.-Holland, 4300 inw.; veeteelt, nijverheid.

2024-07-19
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wormer

1° gemeente in het laagveengebied der prov. N. Holland, economisch behoorend tot de Zaanstreek; oppervl. 1 696 ha, omvattend de dorpen W. en Oost-Knollendam en eenige buurtschappen. Ruim 4 900 inw. (1938), waarvan 44 % Prot., 30 % Kath. (behoorend grootendeels tot de parochie W., welke parochie ook de gem. Jisp omvat) en 25 % onkerkelijk. Er i...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Wormer

('wormər) gemeente in Noordholland 1697 ha, 5175 inw. Veeteelt, papierindustrie, voedings en genotmiddelen bedrijven, chemische nijverheid.