Wat is de betekenis van Wijde Wormer?

2024-07-21
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

dr. H.A. Visscher (2002)

Wijde Wormer

Een van de grotere droogmakerijen van Centraal Noord Holland. De van 1626 daterende dieppolder ontstond door de drooglegging van een veenafslagmeer, dat onder invloed van de overheersende zuidwestelijke winden een vrij langgerekte, ei-achtige vorm had gekregen. Evenals enkele topografisch vergelijkbare droogmakerijen zou de Wormer voornamelijk in d...

2024-07-21
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Wijde Wormer

Voormalig meer, in 1626 (na een eerste mislukte poging in 1624-’25) drooggemalen en sindsdien een waterschap, dat tenslotte in de jaren ’80 van de 20e eeuw bij de samenvoeging tot het waterschap De Waterlanden werd betrokken. De Wijde Wormer, met een oppervlakte van ongeveer 1514 hectare, is geheel omgeven door een ringvaart (aan de oos...

2024-07-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wijde Wormer

gem. en droogmakerij (als zoodanig ook ➝ Wormer genoemd) in de prov. N. Holland (zie krt. dl. XVIII 672 A 3-4), tusschen Zaandam en Purmerend; opp. 1 661 ha; ca. 750 inw. (1937), waarvan 58 % Prot., 39 % Kath. (behoorend grootendeels tot de parochies Het Kalf en Purmerend), en 2 % onkerkelijk. Op den bodem van oude zeeklei (in het Z.W. ook zand) v...