Wat is de betekenis van Willemstad?

2019
2021-09-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Willemstad

Willemstad - Eigennaam 1. (toponiem) de hoofdstad van Curaçao 2. (toponiem) een plaats in het noordwesten van Noord-Brabant. Woordherkomst (Curaçao) Genoemd naar Willem II, de latere stadhouder. (Noord-Brabant) In 1584 hernoemd van ''Ruigenhil' naar de vermoorde Willem I van Oranje

Lees verder
2002
2021-09-27
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Willemstad

Nadat de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht* (ZH) Willem van Oranje als stadhouder had erkend, verhuisde de prins vanuit het Duitse Dillenburg naar Holland om het verzet tegen de Spanjaarden aan te voeren. Hij deed dat vanuit Breda* en Dordrecht. Maar de eerste vestigingsplaats van Willem de Zwijger was Ruygenhil aan het Hollands Diep en h...

Lees verder
1999
2021-09-27
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Willemstad

Gehucht ten Z.O. van Marum aan de weg Willemstad. Het plaatsje is omstreeks 1840 genoemd naar Willemstad in Noord-Brabant door een aantal vrijwillige deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht; zij waren daar gelegerd. Oudere schrijfwijze: De Willemstad.

Lees verder
1981
2021-09-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Willemstad

1. de hoofdstad van Curaçao en van de Nederlandse Antillen; 2. een oud vestingstadje in het noordwesten van Noord-Brabant aan het Hollands Diep, met 2400 inwoners. Genoemd naar Prins Willem van Oranje. In 1583 gesticht.

Lees verder
1954
2021-09-27
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Willemstad

gehucht onder Marum.

1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Willemstad

(1), hoofdstad van het eiland Curaçao. 40.000 inw. Mooie natuurlijke haven aan de Z.kust. Belangrijke raffinaderij van de uit Venezuela aangevoerde petroleum;(2) gemeente in N.-Brabant, aan het Hollands Diep. 1872 ha, 1933 inw. Merkwaardig oud vestingstadje; vestingwerken nog vrij ongeschonden aanwezig. Gesticht door Prins Willem I in 1583....

Lees verder
1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Willemstad

1) → Antillen; 2) gem. in N.-Brabant, a/h Holl. Diep, 2000 inw.

Lees verder
1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Willemstad

1° Gem. in de prov. N. Brabant aan het Hollandsch Diep ten N. van Roosendaal (zie krt. dl. XVIII 624 A1). Opp. 1 872 ha; ong. 2 100 inw. (vnl. Prot., ca. 90 Kath.). W. bestaat uit het oude vestingstadje W. en eenige gehuchten o.a. Helwijk en Bovensluis. Land- en tuinbouw; visscherij. De nog vrijwel ongerepte vestingwallen en grachten omsluit...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Willemstad

Willemstad - 1) hoofdstad van Curaçao, gegroeid uit een kleine nederzetting, die zich in de jaren 1647-50 uitbreidde en door den toenemenden slavenhandel der Comp. in belangrijkheid won. De Overzijde, n.l. van de St. Anna-baai, Otrabanda, of de Spaansche zijde, in tegenstelling van de Oost- of Hollandsche zijde, was in 1752 „reeds meerder betimmerd...

Lees verder
1870
2021-09-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Willemstad

Willemstad, eene vesting in de provincie Noord-Brabant, aan het Hollandsch Diep, is eene zeer ruim gebouwde stad, welke omstreeks 2000 inwoners telt. Men heeft er onderscheidene militaire gebouwen. Deze vesting werd in 1583 op kosten van den prins van Oranje gesticht, waarna de Staten van Brabant hem ter vergoeding eene strook lands in het markieza...

Lees verder