Wat is de betekenis van wettig betaalmiddel?

2024-07-16
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-16
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

wettig betaalmiddel

wettig betaalmiddel - Geld (munten en bankbiljetten) dat door de overheid is aangewezen en dat door iedereen gebruikt mag worden om te betalen en door iedereen geaccepteerd moet worden als betaalmiddel.

2024-07-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Wettig betaalmiddel

noemt men die betaalmiddelen, die de crediteur moet aannemen ter voldoening van het hem verschuldigde. Sommige betaalmiddelen zijn W. tot onbeperkt bedrag, andere slechts tot een bepaald maximum. In Ned. zijn W.B.1. de van staatswege uitgegeven munten, t.w. de guldens en rijksdaalders tot onbeperkt bedrag, de overige munten tot een maximum; 2. de v...

2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettig betaalmiddel

geld waarmee men op grond van wettelijke bepalingen rechtsgeldig kan betalen, d.w.z. geld dat de crediteur gehouden is aan te nemen ter voldoening van het aan hem verschuldigde. Hiertoe behoren in Nederland en België bankbiljetten en tot beperkte bedragen wettig betaalmiddel munten (pasmunt), in België voorts muntbiljetten. Geen wettig be...

2024-07-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettig betaalmiddel

Wettig betaalmiddel - zie BETAALMIDDEL.

2024-07-16
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Wettig betaalmiddel

Wettig betaalmiddel - Munten of geldswaardige papieren, die voor alle betalingen geldig zijn. De bankbiljetten van de Nederlandsche bank hebben deze eigenschap eerst bij de Wet van 18 Juli 1903 verkregen.