Wat is de betekenis van Wettig kind?

2024-07-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettig kind

Wettig kind - kind, dat staande huwelijk is geboren of verwekt (art. 305 B. W.), behalve in de gevallen, dat de man het kan ontkennen en van dit recht gebruik maakt (zie ONTKENNING). De onwettige, z.g. natuurlijke kinderen staan in velerlei opzicht bij de wettige ten achter, in het bijzonder wat betreft het erfrecht. Door wettiging wordt het natuur...

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettig kind

in België en Nederland ingevolge het geldende patrilineaire afstammingsrecht een kind dat, staande het huwelijk, is geboren of binnen 300 dagen na ontbinding van het huwelijk, behalve in de gevallen dat de man het kan ontkennen en van dit recht gebruik maakt, zie afstamming, RECHT.

2024-07-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Wettig kind

een kind in huwelijk geboren of verwekt (300 dagen na ontbinding van ’t huwelijk geboren onwettig). Van elk kind, dat in huwelijk geboren of verwekt wordt, is de man de vader, en het kind krijgt van rechtswege diens naam (zie Naam). De man kan de wettigheid van het kind echter ontkennen, indien hij bewijst, dat hij sedert den 300sten tot den...