Wat is de betekenis van Weging van de stemmen in de Raad?

2020
2021-04-16
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Weging van de stemmen in de Raad

Voor de meeste EU-wetgeving beslist de Raad van de Europese Unie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen; dat is de gewone wetgevingsprocedure. Op sommige gebieden van de EU-wetgeving beslist de Raad met eenparigheid van stemmen. Procedurebesluiten worden daarentegen genomen met een gewone meerderheid van stemmen (15 van de 28 EU-landen die voo...

Lees verder