Wat is de betekenis van stemmen?

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

stemmen

stemmen - Werkwoord 1. (inerg) deelnemen aan een verkiezing Ben je al wezen stemmen? 2. (ov) (muziek) een instrument op de juiste toonhoogte brengen, gelijkstemmen Het orkest stemt altijd op de a van de hobo. 3. (ov) iemand een bepaald gevoel g...

2024-07-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

stemmen

stemmen - regelmatig werkwoord uitspraak: stem-men 1. op de juiste toon instellen ♢ wil jij mijn gitaar stemmen? 2. een bepaald gevoel geven ♢ de regen stemde hem treurig ...

2024-07-21
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

stemmen

in Vlaams overgankelijk: een wetsvoorstel stemmen (over..., vgl. voter une loi)

2024-07-21
Popmuziek Encyclopedie

Jan van der Plas & Mike Schepers (2003)

Stemmen

Bijstellen van een instrument zodat het zuivere tonen produceert. Verder is het belangrijk dat alle instrumenten ook ten opzichte van elkaar goed gestemd zijn. Een instrument kan op zichzelf zuiver klinken maar in combinatie met anderen vals zijn. Een stemvork geeft een ijktoon aan waar de andere instrumenten op gestemd worden. Een handig hulpstuk...

2024-07-21
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

stemmen

- een wetsvoorstel stemmen, een wetsvoorstel goed- of afkeuren, over een wetsvoorstel stemmen. Als er dit najaar geen advies is, zal de Senaat over het wetsvoorstel stemmen, met of zonder advies van het Raadgevend Comité. - DS, 12-06-2002. zie viool.

2024-07-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

stemmen

1. het uitbrengen van zijn stem (voor of tegen) b.v. bij een beraadslaging in een vertegenwoordigend lichaam (Kamers, Provinciale Staten, Gemeenteraad); zie kiesrecht; 2. bij het stemmen van instrumenten bepaalt men de juiste toonhoogte, en wel a. de absolute toonhoogte, waarnaar andere instrumenten worden gestemd (kamertoon), en b. de relatieve to...

2024-07-21
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

stemmen

In trans, gebruik: (een wet, een wetsvoorstel) aannemen, goedkeuren; (een krediet, een subsidie enz.) (bij stemming) toestaan, verlenen, noteren; - in de verkiezingsterminologie ook: iem. stemmen, iem. kiezen, op iem. stemmen. Het wetsvoorstel is gestemd met een meerderheid van 5 stemmen, Keurig Ndl. 1966, 163. De belastingen worden...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Stemmen

v., stimme; (van muziekinstrumenten), (op)stimme.