Wat is de betekenis van waren?

2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

waren

waren - Werkwoord 1. ergatief doelloos en rusteloos ronddwalen Nog lang waarden de bendes plunderend door het hulpeloze land. waren - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van zijn ♢Wij waren ♢Jullie waren...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

waren

waren - regelmatig werkwoord uitspraak: wa-ren 1. je verplaatsen, zonder duidelijke richting ♢ we waarden rond door het donkere bos Regelmatig werkwoord: wa-ren ik waar jij/u waart...

Lees verder
1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Waren

(waarde, heeft gewaard), rondgaan, dwalen: haar blikken waarden over het veld; (rond)hangen; m.n. met betrekking tot geesten en andere bovennatuurlijke verschijnselen, spoken.

1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Waren

1. v., (om)waerje. 2. s.pl., waer, guod (it).

Lees verder
1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Waren

I.(waarde, heeft gewaard), dwalen: haar blikken waarden over het veld; tot spoor van bloed., bij ’t rustloos waren, zijn schreden stuit (Staring); — in ’t bijz. met betr. tot geesten en andere bovennatuurlijke verschijnselen, spoken, hier en daar verschijnen : boze geesten waren overal; Narcissus geest, die...

Lees verder
1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

waren

I. waarde, h. gewaard (lit. t. 1 ronddwalen, omdolen; 2 ronddwalen, met de bijgedachte aan iets geheimzinnigs of bovennatuurlijks; spoken): 1 haar oog waarde over de akker, rechts en links; de geur bleef om haar heen waren, wademen; 2 warende geesten. II. v. mv. (handelsgoederen).

Lees verder
1910
2022-07-02
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Waren

Waren - naar de meest algemeene opvatting zijn waren roerende zaken, ook kan men zeggen alle goederen, die verhandeld kunnen worden.

1898
2022-07-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Waren

Het begrip waren heeft 3 verschillende betekenissen: 1. waren - WAREN - (waarde, heeft gewaard), spoken, hier en daar verschijnen; ronddwalen, zich ophouden. 2. waren - WAREN - (waarde, heeft gewaard), (w. g.) beschermen. 3. waren - WAREN - v. mv. zie WAAR; handelsgoederen; (fig.) hij handelt in natte waren, hij besteedt al zijn geld aan sterken...

Lees verder