Wat is de betekenis van waarachtig?

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

waarachtig

waarachtig - Bijvoeglijk naamwoord 1. echt, oorspronkelijk Hij is de waarachtige God. Het boek geeft een waarachtig tijdsbeeld van die periode weer. waarachtig - Bijwoord 1. inderdaad, zowaar Daar staa...

2024-04-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

waarachtig

waarachtig - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: waar-ach-tig 1. wie de waarheid spreekt en niet bedriegt ♢ het is waarachtige liefde 1. zonder beperkingen, helemaal ♢ dat is waarachtig...

2024-04-22
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

waarachtig

zie wil.

2024-04-22
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

waarachtig

oprecht, betrouwbaar.

2024-04-22
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Waarachtig

Wie het woord waarachtig vergelijkt met woorden als steenachtig, beestachtig, roodachtig, stuit op een schijnbare tegenstelling. Waarachtig betekent: echt, zeker, met de waarheid in overstemming; steenachtig is: gelijkenis tonende met steen, roodachtig: gelijkend op rood. Toch hebben wij met hetzelfde ach-tervoegsel te maken. Oorspronkelijk luidde...

2024-04-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Waarachtig

adj. & adv., wierhaftich, wrachtich, wrychtich; (adv.), wrychtsjes, wrachtsjes, wrachjes, wrammels.

2024-04-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Waarachtig

bn., (zeew.) steenachtig: waarachtige grond.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

waarachtig

1. bn.; zeker, echt: een waarachtige gebeurtenis, wezenlijk; 2. bw. of tw.: het is waarachtig waar; waarachtig, het is zo; waarachtig niet! waarachtig? is het waar? hij wist waarachtig niet, waar Madrid lag; 3. Waarachtige, de, m.; God.