Wat is de betekenis van Vrouwenarbeid?

1981
2021-08-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

vrouwenarbeid

het werken van vrouwen tegen loon. De inspannende arbeid van de huisvrouw valt er dus niet onder. Het aantal werkende vrouwen is sedert de Eerste Wereldoorlog gestaag toegenomen, mede als gevolg van de emancipatie der vrouwen. In Nederland behoort ongeveer 20% van de vrouwen van vijftien jaar en ouder tot deze categorie. Kenmerkend is hun aantal vo...

Lees verder
1973
2021-08-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vrouwenarbeid

m., arbeid van vrouwen. (e)Vrouwenarbeid is in Nederland wettelijk geregeld bij de Arbeidswet van 1919, die beschermende voorschriften bevat ter voorkoming van een te grote krachtsinspanning van de werkende vrouw, alsmede ter bevordering van veiligheid en hygiëne. Sinds 1.8.1976 geldt een ontslagverbod voor vrouwen bij huwelijk, zwangerschap e...

Lees verder
1950
2021-08-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vrouwenarbeid

m., arbeid der vrouwen.

1933
2021-08-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Vrouwenarbeid

arbeid der vrouw i/b openbare leven (industrie, landbouw, bestuursorganen, enz.), is onder invloed v/d → emancipatie.-beweging en mede der democratische gedachte de laatste halve eeuw belangrijk toegenomen, zonder dat nochtans bereikt is dat alle beroepen v/d vrouw zijn opengesteld. In vrijwel alle beschaafde landen bestaan zekere beperkende b...

Lees verder
1933
2021-08-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vrouwenarbeid

(Voor arbeid, ethisch en sociologisch, zie → Arbeid.) A) Het vraagstuk betreffende den vrouwenarbeid hangt nauw samen met de levensbeschouwing. Huldigen de niet-confessioneele vrouwengroepen algeheele vrijheid op dit gebied, de Katholieke maken onderscheid tusschen gehuwde en ongehuwde vrouwen. Zij gaan uit van het standpunt, dat de gehuwde vr...

Lees verder
1916
2021-08-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vrouwenarbeid

Vrouwenarbeid - Ter bescherming der vrouw, werkzaam in een onderneming, zijn bij de Arbeidswet (thans wet van 1 Nov. 1919, Stb. 624, gew. tekst bekend gemaakt bij K. B. van 21 Juli 1922, Stb. 457) verschillende voorschriften gegeven. Volgens art. 10 moet een algemeene maatregel van bestuur voorschrijven, dat bepaalde soorten van arbeid of arbeid on...

Lees verder
1910
2021-08-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Vrouwenarbeid

Vrouwenarbeid - Kiska, I., Die Frauenarbeit i.d. Kontoren e. Grossstadt. Studie üb. die Leipziger Kontoristinnen. Mit e. Anh. üb. die Berufsvereine der Handlungsgehilfinnen. Tüb., Mohr M 4.— ; f. die Abonnenten des Archivs f. d. Sozialwiss. M 3.—. Sittel, V., Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe (Diss) L. Wörner M 3.—.