Wat is de betekenis van verwantschap?

2019
2022-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verwantschap

verwantschap - Zelfstandignaamwoord 1. het verwant zijn 2. (ook (scheikunde)) overeenkomst, affiniteit Woordherkomst afgeleid van verwant met het achtervoegsel -schap Verwante begrippen familiebetrekking

Lees verder
2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verwantschap

verwantschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-want-schap 1. het op elkaar lijken ♢ er is vrijwel geen verwantschap tussen deze talen 1. verwantschap in de tweede graad [tussen broers en zusse...

Lees verder
1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verwantschap

v., 1. (biologie) een genetische of fylogenetische relatie tussen organismen die blijkt uit overeenkomsten in velerlei opzicht (morfologisch, ethologisch, immunologisch, enz.) (e); (culturele antropologie) het verwant-zijn, bloedverwantschap, aanverwantschap (e); 2. (fig.) overeenkomst: daartussen bestaat geen —; (muziek) verhouding van toons...

Lees verder
1958
2022-01-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

VERWANTSCHAP

zie Graden van verwantschap.

1954
2022-01-22
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Verwantschap

De term v. wordt gebruikt in tweeërlei betekenis, a. In de eerste plaats wordt de familierelatie tussen individuen, berustend op het bezit van gemeenschappelijke voorouders (ouders, grootouders, enz. , er mee aangeduid en er wordt gesproken van verwantschap in de eerste graad ouder-kind), in de tweede graad (broer-zuster), enz. b. Ook wanneer...

Lees verder
1952
2022-01-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verwantschap

s., sibskip, (bi)sibbens, famylje, miichskip.

1950
2022-01-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verwantschap

v., 1. het verwant-zijn, familiebetrekking : verwantschap in de eerste, tweede graad; tussen vissen en walvissen bestaat geen verwantschap ; (meton.) de gezamenlijke verwanten; 2. (fig.) in het wezen verankerde betrekking, overeenkomst: daartussen bestaat geen verwantschap; de verwantschap tussen de Romaanse talen-, &md...

Lees verder
1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verwantschap

v. (het verwantzijn): de verwantschap dezer talen; hij behoort tot mijn verwantschap, familie; muz. de verhouding der toonsoorten onderling.

1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verwantschap

Voor het begrip zie de artikelen ➝ Bloedverwantschap en ➝ Aanverwantschap. Voor de daaruit voortvloeiende rechts-betrekkingen, zoowel volgens kerkelijk als volgens burgerlijk recht, vgl. de beide genoemde artikelen, benevens ➝ Geestelijke verwantschap, ➝ Wettelijke verwantschap en ➝ Huwelijk. 2° (Philol.) V. of affiniteit, ➝ Taalverwantschap....

Lees verder
1916
2022-01-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Verwantschap

Verwantschap - is een begrip, dat in de plant- en dierkunde gebezigd wordt ter aanduiding van die vormen, die veel punten van overeenkomst vertoonen. Naarmate die overeenkomst grooter is, zegt men, dat twee dieren of planten nader verwant zijn. Er kan natuurlijk strijd ontstaan omtrent de vraag, op welke verschillen en welke punten van overeenkomst...

Lees verder
1898
2022-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERWANTSCHAP

VERWANTSCHAP - v. bloedverwantschap, familiebetrekking : verwantschap in den eersten, tweeden graad; verwanten; — (fig.) betrekking, overeenkomst : daartusschen bestaat geene verwantschap; — (natuurk.) naam dien men aan de kracht geeft, waardoor de atomen worden samengehouden tot eene molecule, of waarmede verschillende stoffen zich sch...

Lees verder
1870
2022-01-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Verwantschap

zie Bloedverwantschap en Scheikundige verwantschap