Wat is de betekenis van veel?

2019
2020-12-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

veel

veel - Onbepaald hoofdtelwoord 1. groot in hoeveelheid Er was veel regen gevallen. 2. groot in aantal Die vele fouten begonnen hem op zijn zenuwen te werken. veel - Bijwoord 1. dikwijls, vaak Een boer...

Lees verder
2018
2020-12-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

veel

veel - bijwoord, telwoord 1. grote hoeveelheid, groot aantal ♢ zij hebben veel kinderen 1. VEEL laad je op een boerenkar (TB) [dat is pas veel] 2. op veel momenten, veel kere...

Lees verder
1973
2020-12-03
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

veel

(meer, meest), I. onbep. telw., een groot aantal of een grote hoeveelheid: 1. bijv., zowel verbogen (als een sterk adjectief) als onverbogen gebruikt: het vele geld was zijn verderf; — hebben van, zeer lijken op of naar; het heeft er — van dat, het ziet ernaar uit dat; (met infinitief alleen in:) dat is niet — zaaks, betekent niet...

Lees verder
1898
2020-12-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Veel

Het begrip veel heeft 2 verschillende betekenissen: 1. veel - VEEL - onbep. hoofdtelw. (meer, meest), het tegenovergestelde van weinig : veel te schrijven, te werken hebben; — bijvoeglijk gebruikt wordt het verbogen als een sterk adjectief, behalve wanneer het een maatbegrip, eene groote hoeveelheid uitdrukt, dan blijft het onveranderd : van...

Lees verder