Wat is de betekenis van veel?

2019
2021-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

veel

veel - Onbepaald hoofdtelwoord 1. groot in hoeveelheid Er was veel regen gevallen. 2. groot in aantal Die vele fouten begonnen hem op zijn zenuwen te werken. veel - Bijwoord 1. dikwijls, vaak Een boer...

Lees verder
2018
2021-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

veel

veel - bijwoord, telwoord 1. grote hoeveelheid, groot aantal ♢ zij hebben veel kinderen 1. VEEL laad je op een boerenkar (TB) [dat is pas veel] 2. op veel momenten, veel kere...

Lees verder
1973
2021-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

veel

(meer, meest), I. onbep. telw., een groot aantal of een grote hoeveelheid: 1. bijv., zowel verbogen (als een sterk adjectief) als onverbogen gebruikt: het vele geld was zijn verderf; — hebben van, zeer lijken op of naar; het heeft er — van dat, het ziet ernaar uit dat; (met infinitief alleen in:) dat is niet — zaaks, betekent niet...

Lees verder
1952
2021-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Veel

1. num., gâns, forskate, rju, in bulte, in protte, in hopen, in poarsje, in knoarre, in rêst, in boel, in pôlle, in heap; vrij —, gans in bytsje, net in bytsje; niet —, net folie, net fan bilang; niet overmatig —, it measte net; niet erg —, net oerfolle, net oerdiedich; &m...

Lees verder
1950
2021-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Veêl

v. (vêlen), (verh. st.) viool: het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel (Dan. 3:5).

1937
2021-12-01
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

veel

I. v. velen; zie v e d e l. II. telw. m e e r, m e e s t: 1 bijvoeglijk: vele mensen; er zijn veel appels aan die boom, een grote hoeveelheid; meer appels dan peren; hij haalde de meeste punten; te veel; zeer veel; veel te veel; hij is hier te veel, overbodig; zo veel je wilt; hij heeft wat te veel, nl. gedronken; dat heeft veel van afzetterij,...

Lees verder
1898
2021-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Veel

Het begrip veel heeft 2 verschillende betekenissen: 1. veel - VEEL - onbep. hoofdtelw. (meer, meest), het tegenovergestelde van weinig : veel te schrijven, te werken hebben; — bijvoeglijk gebruikt wordt het verbogen als een sterk adjectief, behalve wanneer het een maatbegrip, eene groote hoeveelheid uitdrukt, dan blijft het onveranderd : van...

Lees verder