Wat is de betekenis van vaals?

2023-06-03
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vaals

vaals - Bijvoeglijk naamwoord 1. paritief van de stellende trap van vaal

Lees verder

Direct toegang tot alle 13 resultaten over vaals?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-03
Monumenten in Nederland: Limburg

C. Kolman (2003)

Vaals

Dorp, gesticht in de vroege middeleeuwen. De voor het eerst in 1041 vermelde nederzetting bestond destijds uit een herenboerderij met enkele kleine hoeven in bezit van het St.-Adelbertstift te Aken. In de 13de eeuw ging het gebied behoren tot het Land van Hertogenrade. In 1626 werd Vaals een zelfstandige heerlijkheid, die in 1661 onder Staats bestu...

Lees verder
2023-06-03
Het toppunt van Nederland

Aad Struijs (2002)

Vaals

Het hoogste punt van Nederland ook bijzonder maakt is dat er drie landsgrenzen bijeenkomen. De nationale vlaggen en grenspalen van Nederland, België en Duitsland markeren het Drielandenpunt. Die grenspalen zijn overigens uit symbolische overwegingen broederlijk naast elkaar geplant. Ze staan alledrie ruimschoots op Nederlands grondgebied, want dat...

Lees verder
2023-06-03
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Vaals

(ruim 10 500 inwoners), dorp in het uiterste zuidoosten van Limburg, niet ver van de Vaalserberg (322 m), het hoogste punt van Nederland, en de Duitse stad Aken.

2023-06-03
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Vaals

gemeente in Ned. Limburg. 2401 ha, 8945 inw. Mijnbouw, textiel- en naaldenfabrieken, chemische-, sigarenindustrie. De Vaalserberg is het hoogste punt van Ned. 322,5 m.

Lees verder
2023-06-03
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Vaals

Ned. Limburgse gemeente van 2397 ha met (1953) 8970 inw., v.w. (1947) 96,5 pct R.K., 2,5 pet Pct. en 1 pct andersdenkenden, is gelegen aan de Duitse en Belgische grens. Het hoogste punt (tevens het hoogste punt van Nederland) ligt 322 m boven A.P. De plaats bezit een toren uit de 13de eeuw, een Herv. kerk uit de 17de en een Kath. kerk uit de 18de e...

Lees verder
2023-06-03
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Vaals

gem. in Limburg, 8200 inw.; mijnbouw.

2023-06-03
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Vaals

Gem. in de Ned. prov. Limburg, grenzende aan Duitschland en België, 5 km ten W. van Aken, omvat het stadje V., het dorp Vijlen en vele gehuchten, o.a. Holzet, Lemiers en Mamelis. Opp. 2 401 ha, meest löss; zeer heuvelachtig; veel grasland en bosch. Ruim 8 000 inw. (bijna allen Kath.); levende van mijnbouw (ca. 300 mijnwerkers), fabrieksar...

Lees verder
2023-06-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Vaals

gemeente in Nederlands-Limburg, 2401 ha, 8303 inw. Landbouw.

2023-06-03
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vaals

Vaals - gem. in Limburg, in het Z.O. hoekje van ons land, langs de Duitsche en Belg. grens. Hier verheft zich de hoogste heuvel van ons land, n.l. de Vaalserberg, 322,5 M. De gem. beslaat 2400 H.A.; de bodem bestaat in Z.O. uit oudere (secundaire) gronden, in ’t midden op de hoogten uit Limb. klei en in ’t W. langs de Geul uit kleigrond. De gem. te...

Lees verder
2023-06-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vaals

Ned. gemeente in de prov. Limburg, 23,95 km2, 10760 inw., 94 % r.k., 2 % n.h., 2 % overige, 2 % g. kerkg. Veeteelt op lössgronden; metaalen textielindustrie. In het uiterste zuidoosten van de gemeente ligt op de grens met België en de BRD het Drielandenpunt, het hoogste punt van Nederland (321,8 m + NAP). In het noorden ligt de abdij Bene...

Lees verder
2023-06-03
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Vaals

gemeente in Limburg (arrond. Maastricht, kanton Gulpen), aan de belg. grens, heuvelachtig en het hoogst gelegen deel des lands (tot 322,50 m. -f- A.P.), 24 km.2 groot, bevat de dorpen V., Vijlen, Holset en Lemiers, verscheidene buurten, en telde 1 Jan. 1906 7500 inw. Kiesdistr. Gulpen; pers. bel. kom der gemeente 7de, overig deel 8ste klasse. Het d...

Lees verder
2023-06-03
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Vaals

of Vaels, dorp in nederl. Limburg, 5 u. gaans bezuidooslen Maastricht, 1 uur g. van Aken ; heeft zich in 't laatst der 18e eeuw herhaalde malen gekenmerkt door domme en gewelddadige dweepzucht tegen hel protestanlsche gedeelte der bevolking, zoo verregaande, daterin1764 van regeeringswege paal en perk aan gesteld moest worden: er werd dus door...

Lees verder