Wat is de betekenis van Uitwinteren (landbouw)?

1937
2021-06-18
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Uitwinteren (landbouw)

’t Verdwijnen van jonge kiemplanten van wintergewassen (welke in den herfst gezaaid worden). Men zoekt de oorzaak in velerlei omstandigheden : in schimmels, die zich in zachte winters of onder de sneeuw ontwikkelen. Verder in slechten toestand van den grond, waardoor de planten zwak blijven en vatbaar voor de schimmel. Ontsmetting van zaaizaa...

Lees verder