Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Uitwinteren (landbouw)

betekenis & definitie

’t Verdwijnen van jonge kiemplanten van wintergewassen (welke in den herfst gezaaid worden). Men zoekt de oorzaak in velerlei omstandigheden : in schimmels, die zich in zachte winters of onder de sneeuw ontwikkelen.

Verder in slechten toestand van den grond, waardoor de planten zwak blijven en vatbaar voor de schimmel. Ontsmetting van zaaizaad heeft een gunstige werking. Ook in bevriezing van den grond : de vorst maakt den grond na ontdooiing los en de zon doet de planten in dien lossen grond verdorren. Men ziet deze schade meestal bij rogge.