Wat is de betekenis van Uitwinteren?

2024-06-25
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Uitwinteren

Ongewenst afsterven van planten tijdens of ten gevolge van de winter. Behalve lage temp. (z. Bevriezen) kunnen verschillende andere oorzaken er toe leiden, dat de plant in het voorjaar gedood blijkt te zijn, b.v. aantasting van door de koude en de slechte belichting verzwakte planten door parasieten (b.v. klaverkanker, sneeuwschimmel), het overvall...

2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Uitwinteren

(heeft en is uitgewinterd), 1. gedurende de winter op het land, in de open lucht staan: uitwinteren van klaver; 2. tijdens de winter verloren gaan (van de kiemplantjes van wintergewassen): er is veel rogge uitgewinterd.

2024-06-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

uitwinteren

winterde uit, h., i. uitgewinterd (van planten: 1 in de winter in de openlucht staan; 2 in de winter afsterven): 1. het uitwinteren van karwij; 2. van de karwij is 10% uitgewinterd.

2024-06-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Uitwinteren

(landb.). Het u. van wintergraan, d.w.z. het afsterven gedurende den winter, is vaak het gevolg van verdrogen. Zonnig, vriezend weer overdag doet water uit de bladeren verdampen, wat door de wortels, die in den bevroren grond staan, niet kan worden aangevuld: de plant gaat verwelken. U. als gevolg van wateronttrekking aan de cellen, tengevolge van...

2024-06-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

uitwinteren

(’uit) (winterde uit, uitgewinterd) 1. (heeft) de winter (op het land) doormaken: de klaver heeft uitgewinterd. 2. (is) door de winter verloren gaan : die plantjes zijn uitgewinterd.

2024-06-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Uitwinteren

Uitwinteren - Hieronder verstaat men het sterven van vele plantjes van een wintergewas tengevolge der weersomstandigheden. De planten kunnen in de eerste plaats bij strenge koude doodvriezen. Van onze landbouw-wintergewassen is eigenlijk alleen de winterrogge daartegen volledig bestand. Langdurige vorst met zonneschijn wordt gevaarlijk, wijl daardo...

2024-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Uitwinteren

(heeft en is uitgewinterd), gedurende de winter op het land, in de open lucht staan: uitwinteren van klaver.

2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

UITWINTEREN

UITWINTEREN - gedurende den winter op het land staan: uitwinteren van klaver.