Wat is de betekenis van The proper study of mankind is man?

1940
2020-11-24
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

The proper study of mankind is man

De geschiktste studie van ’t menschdom is de mensch. POPE, Essay on man 2, 1.

1933
2020-11-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

The proper study of mankind is man

(Eng.) = De eigenlijke studie van de menschheid is de mensch (d.w.z. het meest geschikte studieobject en het interessantste). Voor deze gedachte wordt gewoonlijk Pope’s Essay on Man 2,1 geciteerd (1733), ofschoon de Fransche kanselredenaar Pierre Charron (* 1641, ✝ 1603) in bijna dezelfde bewoordingen het uitdrukt in zijn „Traité...

Lees verder