Synoniemen van Man

2019-10-19

Man

Wees een man, wees flink, niet kinderachtig. Een bijbelse herkomst voor wees een man is niet zeker. Zij komt in elk geval voor in 1 Koningen 2:2 in de Statenvertaling (1637): ‘Ick gae henen in den wech der gantscher aerde: so zijt sterck, ende weest een man’; de NBG-vertaling heeft hier: ‘Ik sta op het punt de weg der gehele aarde te gaan, wees gij nu sterk en toon u een man’. Bijbelcitaat: Leuvense Bijbel (1548), 1 Koningen 2:2. Versterct v ende weest een man. Gebruiksvoorbeeld: Maar...

2019-10-19

Man

Man - 'op de man spelen': de speler schoppen in plaats van de bal. 'Op het publiek spelen': de aandacht van het publiek op zich trekken. Engelsen noemen dit gallery play. 'Man in je nek': voortdurend mandekking krijgen.

2019-10-19

Man

Man - Eigennaam 1. (toponiem: eiland) een eiland in de Ierse Zee Woordherkomst via het Engelse woord Man van Manx Mannin, vermoedelijk van Protokeltisch *moniyos "berg" en daarnaast opgevat als verwijzing naar w:nl:Manannán mac Lir|Manannán, de naam van een Keltische zeegod

2019-10-19

Man

Man, Hendrik de, Belgisch socioloog en politicus, *17.11.1885 Antwerpen, +20.6.1953 Murten (Zwitserland). De Man was vrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog en vervulde opdrachten in Rusland (1917) en de vs. Week in 1922 uit naar Zwitserland. Van 1929 tot 1933 was hij hoogleraar in Frankfurt. Als socialist brak hij met het marxisme en gaf het socialisme een ethische grondslag. In 1933 moest hij Duitsland verlaten en ging hij een belangrijke rol spelen in de Belgische politiek, vooral door de uitw...

2019-10-19

man

man - zelfstandig naamwoord 1. persoon met wie een vrouw getrouwd is ♢Mijn man is niet thuis, zei mevrouw Ilmaz. 1. geen man meer hebben [weduwe zijn] 2. aan de man komen [trouwen] 3. de liefde van de man gaat door de maag ...

2019-10-19

Man

MAN, m. (-s, -nen), mensch, zonder onderscheid van geslacht: de gemeene man, het volk; — wij missen een vierden man, bij een of ander spel; — de derde man brengt de pront an; — op den man af, rechtstreeks, zonder omwegen; — als de nood aan den man is (komt), als het volstrekt noodig is; — de gaande en komende man, de gaanden en komenden — (Zuidn.) man en maagd, iedereen: iets tegen man en maagd vertellen; man noch maagd, niemand; — ik zal u man en paard noemen, den naam en toenaam...

2019-10-19

Man

Man, een tot Engeland behoorend eiland in de Iersche Zee, telt op bijna 103/4de geogr. mijl ruim 52000 inwoners en draagt eene bergketen, die, in noordelijke rigting voortschrijdend, uit leisteen en graauwak bestaat. Deze bevat lood, zinkblende, koper en ijzer, en levert bouwsteen, kalk en wat daklei, maar geen steenkolen. Zij is van boomen en heesters verstoken, maar bedekt met veenen heidegronden en besproeid door talrijke beken. Van het hoogste punt, den Sneafell (600 Ned. el hoog) kan men bi...

2019-10-19

Man

Man - ook: maund of batman; handelsgewicht in Perzië. — 1 Man = 40 Sir = 640 Mishal, = 2.944 K.G. 1 Sir =16 Mishal = 73.6 gr.

2019-10-19

Man

1° Hendrik de, Vlaamsch socialist. * 7 Nov. 1885 te Antwerpen. Bestudeerde aan de hoogeschool te Gent de archieven van Gent; kwam er in aanraking met socialistische voormannen als E. Anseele en Van Beveren. Deed aan journalistiek en streed aan de zijde van Karl Liebknecht. Gedurende eenigen tijd was hij secretaris van het Internationaal Verbond der Socialistische Jonge Wachten. In 1911 werd hem de leiding der nieuwe Centrale voor Arbeidersopvoeding toevertrouwd en talrijke socialistische sch...