2019-10-14

Stroe in Oosterland

Dit gehucht ten westen van Oosterland ontstond in de middeleeuwen bij een aan St. Willibrordus gewijde kerk (gesloopt 1878), waarvan het tot Alg. begraafplaats omgevormde kerkhof resteert (Stroeërweg ong.). Kenmerkend voor Wieringen zijn de boerderijen met langgerekte tweevaksschuur met daarin een van de buitenzijde bereikbare hooischuur (grondtas) en wagenstik (wagenschuur). Deze wordt geflankeerd door een smaller, lager deel (uutlid) en een achterhuis (koestal) dat overgaat in de uitbouw van...

2019-10-14

Stroe in Oosterland

This hamlet to the west of Oosterland arose in the Middle Ages at a church dedicated to St. Willibrord (demolished in 1878), of which it belongs to Alg. cemetery transformed cemetery remains (Stroeërweg approx.). Characteristic of Wieringen are the farms with elongated two-compartment shed with a hay-shed that can be reached from the outside (ground bag) and wagon shed (wagon shed). This is flanked by a narrower, lower part (uutlid) and a rear house (cowshed) that turns into the extension of th...