2019-10-22

Station in Amstelveen

Het voorm. station (Stationsstraat 28) werd in 1912 gebouwd voor de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de spoorlijn Amsterdam-Willemspark-Aalsmeer als een tweelaags asymmetrisch pand met vrijstaand toiletgebouwtje. Langs deze tot Amsterdam nog als ‘museumlijn’ in gebruik zijnde lijn bevinden zich enkele in 1912-'13 tot stand gekomen halteplaatsen met spoorwegwachterswoningen (Nieuwe Kalfjeslaan 9, W. van Borsselenweg 92a, Handweg 2, Jac. van Hattumweg 4 en Noordammerlaan 36).