Wat is de betekenis van Splitsen, splijting en splitting?

2023-12-11
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

Splitsen, splijting en splitting

Splitsen, splijting en splitting is gezamenlijk een divergerende afweerstrategie. Dit is het basisafweermechanisme bij men­sen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Tegenstrijdige gevoelens ten aan­zien van zichzelf of de ander kunnen door de per­soon in kwestie niet geïnte­greerd worden tot een geheel, maar worden afwisselend beleefd. De per...