Wat is de betekenis van soms?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

soms

soms - Bijwoord 1. in een beperkt aantal gevallen of tijden Zij gaan soms naar het strand, maar meestal naar de bergen. soms - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord som, munteenheid van Kirgizië Heb jij nog enige soms...

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

soms

soms - bijwoord 1. af en toe ♢ ik ga soms op de fiets naar mijn werk 2. misschien ♢ weet je soms hoe laat het is? Bijwoord: soms Synoniemen weleens

2024-05-20
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Soms

Het woordje soms is gevormd van het oudere som, waarachter de zogenaamde bijwoordelijke -s is gekomen. Som komt reeds in het Middelnederlands voor in de betekenis: enig, sommigen. ‘Som raden mi dit, ander dat’. Behalve soms vindt men in oudere geschriften ook de vorm sommels uit sommaels, dat wil zeggen een samenstelling van som en maal...

2024-05-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Soms

adv., soms, sums, somtiids, somtiden, somwilen, somtomets, bytiden, bywilen; (misschien), (al)tomets, faeks, koarts.

2024-05-20
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SOMS

bw., 1. van tijd: op sommige ogenblikken, bij sommige gelegenheden: het gebeurt soms dat...; hij kan soms zeer ernstig zijn; soms is hij zeer mild; 2. van modaliteit: misschien, wellicht: men weet niet, wat er soms nog gebeuren kan; mocht hij soms niet thuis zijn, ga dan...; hij mocht soms denken...

2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

soms

bw. [~ samen] 1. van tijd tot tijd, nu en dan: hij is zeer vervelend. Syn. somtijds, somwijlen, zelden. 2. ter uitdrukking van een mogelijkheid: heb je wat voor mij? Syn. →: altemet.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Soms

Soms - Groep van sporangiën op den achterkant van een varenblad.