Wat is de betekenis van soms?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

soms

soms - Bijwoord 1. in een beperkt aantal gevallen of tijden Zij gaan soms naar het strand, maar meestal naar de bergen. soms - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord som, munteenheid van Kirgizië Heb jij nog enige soms...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

soms

soms - bijwoord 1. af en toe ♢ ik ga soms op de fiets naar mijn werk 2. misschien ♢ weet je soms hoe laat het is? Bijwoord: soms Synoniemen weleens

Lees verder
1980
2022-08-18
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Soms

Het woordje soms is gevormd van het oudere som, waarachter de zogenaamde bijwoordelijke -s is gekomen. Som komt reeds in het Middelnederlands voor in de betekenis: enig, sommigen. ‘Som raden mi dit, ander dat’. Behalve soms vindt men in oudere geschriften ook de vorm sommels uit sommaels, dat wil zeggen een samenstelling van som en maal...

Lees verder
1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Soms

adv., soms, sums, somtiids, somtiden, somwilen, somtomets, bytiden, bywilen; (misschien), (al)tomets, faeks, koarts.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

SOMS

bw., 1. van tijd: op sommige ogenblikken, bij sommige gelegenheden: het gebeurt soms dat...; hij kan soms zeer ernstig zijn; soms is hij zeer mild; 2. van modaliteit: misschien, wellicht: men weet niet, wat er soms nog gebeuren kan; mocht hij soms niet thuis zijn, ga dan...; hij mocht soms denken...

Lees verder
1916
2022-08-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Soms

Soms - Groep van sporangiën op den achterkant van een varenblad.

1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SOMS

SOMS - SOMTIJDS, SOMWIJLEN, bw. van tijd : nu en dan, bij tusschenpoozen : hij kan soms zeer ernstig zijn; soms is hij zeer mild; — misschien, wellicht: men weet niet wat er soms nog gebeuren kan; mocht hij soms niet thuis zijn, ga dan...', hij mocht soms denken, dat ik om hem verlegen was.

Lees verder
1898
2022-08-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Soms

zie Altemet.