Wat is de betekenis van Slapen?

2023-12-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

slapen

1) (19e eeuw) (euf.) seksuele gemeenschap hebben (meestal buiten het huwelijk). Een onschuldige omschrijving voor het plegen van de daad*. Omdat slapen normaal gesproken in een bed gebeurt, is het niet verwonderlijk dat de uitdrukking 'met iemand naar bed* gaan' hetzelfde gebeuren wil verhullen. Zo kan men ook in bedekte termen vragen of iemand 'me...

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

slapen

slapen - Werkwoord 1. in een toestand verkeren waarbij de ademhaling dieper en trager verloopt, en de hartslag trager, en er minder energie wordt gebruikt Zij slapen goed de laatste tijd. Zij zullen met z'n allen gaan slapen in dat kleine hutje....


Direct alle 17 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

slapen

slapen - onregelmatig werkwoord uitspraak: sla-pen 1. in een toestand zijn dat je niets van je omgeving merkt ♢ de baby ligt lekker te slapen 1. hij slaapt als een roos [lekker diep] ...

2023-12-06
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Slapen

Zielekwaliteit die het duidelijkst tot uitdrukking komt in de onderpool van het menselijke lichaam, waar de stofwisseling plaatsvindt. Ook de ledematen worden tot deze pool gerekend. De mens maakt de stofwisselingsprocessen niet bewust mee.

2023-12-06
MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Marga Schiet (2003)

Slapen

Baby's slapen altijd heel regelmatig en diep. Als een baby wordt geboren, werkt zijn biologische slaapklok nog niet zo goed, omdat het deel van de hersenen waar deze klok zich bevindt nog niet helemaal volgroeid is. Het duurt meestal drie tot zes maanden voordat een baby een regelmatig slaap- en waakritme heeft ontwikkeld. Tijdens de slaap wordt bi...

2023-12-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

slapen

zie oor.

2023-12-06
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Slapen

Wordt vaak met behulp van de ietwat platte uitdrukking ‘hij heeft weer liggen pitten’ uitgelegd; met andere woorden: Men zou wakker moeten worden om eindelijk z’n problemen op te kunnen lossen. Misschien staan we ook op het punt om in de waaktoestand iets belangrijks te missen, wat een onherroepelijk verlies zou kunnen betekenen....

2023-12-06
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

slapen

slapen - Beschrijft de staat, de toestand of de aanblik van het slapen, de natuurlijke fysiologische periode van rust.

2023-12-06
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

slapen

slapen - (bij -, met -), geslachtsgemeenschap hebben (met -); het liefdesspel spelen (met -). Mijn man en is niet wel mijn vrient. ey out grisaert, al slipet ghi toner noene, Ghi en hebt niet dat mi dient (= sexueel gerieft, H.), Antw. Liedb. (ed. VON FALLERSLEBEN) 26 [1544].Glas-schrift. Wyven zyn Apen, Een koddig goet om by te slapen, Koddige Ops...

2023-12-06
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

slapen

(sliep, heeft geslapen), (ook:) 1. (onoverg.), gedurende de nacht aanwezig zijn, ondergebracht zijn (gezegd van dingen). Mijn bus slaapt thuis (mond.) = Ik (buschauffeur) laat mijn bus ’s nachts bij mijn thuis staan ik breng hem niet naar een garage o.i.d. 2. (overg., niet alg.), gedurende de nacht over laten staan, i.h.b. ondergedompeld. Er...

2023-12-06
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Slapen

v., sliepe, s l e p t e (s l i e p t e), s l e p t (s l i e p t, s l i e p e n); slomje, slûgje; (van ledematen), sliepe, singerje; aangenaam warm liggen te —, koese; liggen te —, op ien ear lizze, mei ’t fel oer de eagen lizze; lui liggen te —, mudzje; gaan —, jin d...

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Slapen

I. ww., (sliep, heeft geslapen), 1. in slaap zijn: rustig, vast, diep slapen; — hij slaapt als een os, als een roos, zeer vast; — de slaap des rechtvaardigen slapen, zeer rustig slapen; — geen oog slapen, een slapeloze nacht doorbrengen; — gaan slapen, zich te bed, ter ruste begeven; &mdash...

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

slapen

I. sliep, h. geslapen (1 de bekende regelmatige rust door verdoving van de zintuigen en geestvermogens ondergaan; in ruimere zin: zijn nachtrust nemen, de nacht rustende doorbrengen; 2 bij verg. van de rust der doden; 3 niet waakzaam, niet werkzaam zijn, suffen gew. met ontkenning; 4 tijdelijk of vooralsnog buiten werking of niet van kracht zijn, t...

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Slapen

(Lat. tempora), de aan weerszijden van het hoofd boven de wangen gelegen platte gedeelten.

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

slapen

('sla:pən) (sliep, heeft geslapen) 1. in slaap zijn : diep, (on)rustig, vast-; gaan; bij, met iemand buitenshuis, onder de blote hemel -; de slaap des doods, der rechtvaardigen -. Gez. er niet op -, het niet uitstellen; erop -, nl. om op een bepaalde tijd wakker te worden; op iemand of iets -, zich met gerustheid op die persoon of die zaak ver...

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Slapen

Het begrip slapen heeft 2 verschillende betekenissen: 1. slapen - SLAPEN - (sliep, heeft geslapen), in slaap zijn: rustig, vast, diep slapen; — hij slaapt als een os, als eene roos, zeer vast; — den slaap des rechtvaardigen slapen, zeer rustig slapen ; — voorgoed gaan slapen, sterven : — gaan slapen, zich te bed, ter rus...

2023-12-06
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Slapen

Slapen, ow. ong. (ik sliep, heb geslapen), in slaap zijn; gaan -, zich te bed -, ter ruste begeven; (spr.) een gat in den dag -, langer slapen dan men behoort te doen; bij iem. -, iemands bedgenoot zijn; (ook) in iemands huis den nacht doorbrengen; bij eene vrouw -, haar bekennen; onder den blooten hemel, op straat -, geen onderkomen hebben; over i...