2019-12-08

Relatie

Een relatie is de verhouding tussen mensen, dingen en begrippen, ofwel een aantoonbaar verband tussen twee of meer verschillende eenheden. Doorgaans wordt bij het woord relatie aan de verhouding tussen mensen gedacht. Dit kan zowel een persoonlijke als een zakelijke relatie betreffen. Persoonlijke relaties hebben betrekking op huwelijken (liefdesrelatie) en vriendschappen en dergelijke. Zakelijke relaties zijn bijvoorbeeld collegiale verbanden, wat ook wel een intermenselijke relatie wordt genoe...

2019-12-08

Relatie

Duurzame interactie met een klant die resulteert in voldoening en loyaliteit op de lange termijn.

2019-12-08

Relatie

Erbij horen. Welkom zijn. Onderdeel uitmaken van de groep en daarin een veilige plek vinden.

2019-12-08

relatie

relatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-laat-sie 1. verhouding tussen mensen ♢ we hebben een goede relatie met de buren 1. een relatie aanknopen [iemand goed leren kennen] 2. een liefdesrelatie [een liefdesverhouding] 3. een eind aan de...

2019-12-08

relatie

(1) Neutrale benaming voor een minnaar, minnares en in bredere zin ook seks. Vgl. maintenee”. Hij kan het niet verdragen dat de jonge baron twee vroegere ‘relaties’ uit zijn vrijgezellentijd op het landgoed uitnodigt, terwijl hij ogenschijnlijk gelukkig getrouwd is. N. Rott. Courant, 08-06-57, geciteerd in Serieel monogaam is een single die de ene maand een relatie (lees: sex) heeft met single A. vervolgens een tijdje geen relatie (lees: geen sex), en daarna weer een relatie (lees...

2019-12-08

Relatie

Relatie - v. (-s, ...tiën), verhaal, bericht, verslag; — betrekking, gemeenschap, verkeer: goede relatiën hebben; relatiën aanknoopen; zich met iem. in relatie stellen, in betrekking; — iem. gezocht met veel relatiën, met veel kennissen, die met veel personen in aanraking komt; — (godg. wijsbeg.) betrekking (in algemeenen zin).

2019-12-08

Relatie

Relatie - de betrekking, waarin zaken of personen tot elkander staan ook die personen zelf. Relatief: betrekkelijk. Relatiën: handelsbetrekkingen. Relevatie: ontheffing, vrijstelling.

2019-12-08

relatie

relatie - v. (relatiën), verhaal, bericht, verslag; betrekking; gemeenschap, verkeer; goede relatiën hebben; relatiën aanknoopen

2019-12-08

relatie

relatie - v., verbinding, betrekking ; gemeenschap.

2019-12-08

Relatie

Waarvan men profiteert.

2019-12-08

relatie

v. betrekking, verhouding; gemeenschap, verkeer, omgang; zie ook relaas.

2019-12-08

Relatie

of betrekking (philos.), een der tien → categorieën. Elke r. veronderstelt twee termen (relatum en correlatum) en een grond hunner onderlinge betrekking, waarnaar de r. ook wordt genoemd (bijv. oorzakelijkheidsbetrekking). Men onderscheidt een reëele r. en een logische r., naargelang deze grond al dan niet werkelijk aanwezig is. Een r. is veelal wederkeerig: zoo de r. van vader tot zoon en van zoon tot vader; soms echter niet: zoo is de r. van het schepsel tot zijn Schepper re&eum...