Wat is de betekenis van LAT-relatie?

2024-02-21
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

lat-relatie

Lat: living apart together. Hiervan is sprake als partners een liefdesrelatie hebben zonder dat zij samen wonen. Voor deze relatievorm wordt meestal gekozen als beide partners hun zelfstandigheid niet willen of kunnen opgeven. Lat-relatie als verschijnsel is vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. De term lat als engelse afkorting wo...

2024-02-21
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

LAT-relatie

LAT-relatie - (Eng.; acron. van living apart together), alternatieve manier van samenleven tussen twee partners; relatie waarbij elke partner zijn eigen woning heeft. Begin jaren zeventig opgekomen trend. Pas echt populair geworden in de jaren tachtig. Hiervan afgeleid, maar veel minder frequent, is de term latmaatje ‘partner in een latrelatie’, di...

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Lat-relatie

[v. Eng. LAT, letterwoord van L(iving) A(part) T(ogether)] liefdesrelatie waarbij de partners apart wonen.

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Lat-relatie

l(iving) a(part) t(ogether); leefsituatie waarbij partners elk in hun eigen huis wonen

Wil je toegang tot alle 6 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Lat-relatie

v. (-s) (afk. van: living apart together), wijze van samenleven waarbij de partners elk hun eigen huishouding hebben.

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Lat-relatie

v. (-s) (afk. van: living apart together), wijze van samenleven waarbij de partners elk hun eigen huishouding hebben.