Wat is de betekenis van Relatie?

2024-02-21
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Relatie

Onderlinge verhouding tussen de onder- en bovenkaak. Wordt ook wel kaakrelatie genoemd.

2024-02-21
Seks & Drugs woordenboek

BNNVARA (2022)

Relatie

De meeste mensen hebben verschillende relaties: vriendschappelijke, zakelijke en liefdes. Vooral liefdesrelaties zijn er in allerlei vormen. In Nederland geldt een monogame liefdesrelatie ‘de standaard’, al zie je dat allerlei vormen van non-monogamie steeds populairder worden. Denk bijvoorbeeld aan een open relatie, polyamorie en swing...

2024-02-21
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Relatie

Een relatie is de verhouding tussen mensen, dingen en begrippen, ofwel een aantoonbaar verband tussen twee of meer verschillende eenheden. Doorgaans wordt bij het woord relatie aan de verhouding tussen mensen gedacht. Dit kan zowel een persoonlijke als een zakelijke relatie betreffen. Persoonlijke relaties hebben betrekking op huwelijken (liefdesre...

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

relatie

relatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-laat-sie 1. verhouding tussen mensen ♢ we hebben een goede relatie met de buren 1. een relatie aanknopen [iemand goed leren kennen] ...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Basisboek Effectief leren

Sebo Ebbens & Simon Ettekoven (2005)

Relatie

Erbij horen. Welkom zijn. Onderdeel uitmaken van de groep en daarin een veilige plek vinden.

2024-02-21
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

relatie

(1) Neutrale benaming voor een minnaar, minnares en in bredere zin ook seks. Vgl. maintenee”. Hij kan het niet verdragen dat de jonge baron twee vroegere ‘relaties’ uit zijn vrijgezellentijd op het landgoed uitnodigt, terwijl hij ogenschijnlijk gelukkig getrouwd is. N. Rott. Courant, 08-06-57, geciteerd in Serieel monogaam is een single di...

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Relatie

[Lat. relatio = het terugbrengen (van referre, re-latum), betrekking; zie ook relaas] betrekking, verhouding, omgang; persoon met wie men omgaat of betrekkingen onderhoudt.

2024-02-21
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

relatie

Interacties gedurende langere tijd tussen twee of meer partijen, bijvoorbeeld aanbieder en afnemer, waardoor binding of loyaliteit ontstaat en verandert.

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Relatie

betrekking; kennis

2024-02-21
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Relatie

Duurzame interactie met een klant die resulteert in voldoening en loyaliteit op de lange termijn.

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Relatie

verbinding, betrekking; gemeenschap.

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Relatie

s., relaesje, bitrekking.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Relatie

(Er.-Lat.), v. (-s, ...tien), 1. betrekking waarin zaken of begrippen tot elkaar staan ; 2. betrekking van een persoon tot een andere: relatiën aanknopen; zich met iem. in relatie stellen, in verbinding; goede relaties hebben, in betr. staan tot personen van aanzien of invloed; — iem. gezocht met veel relaties, ...

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

relatie

v. betrekking, verhouding; gemeenschap, verkeer, omgang; zie ook relaas.

2024-02-21
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Relatie

Waarvan men profiteert.

2024-02-21
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Relatie

(< Fr. relation; < Lat. relatio; < relatus, part. perf. van rejerre — terugbrengen). Betrekking.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

relatie

v. relaties, relatiën (zie relaas: aanwijzing, vermelding; de betrekking, waarin zaken of personen tot elkander staan; ook: de personen, die in betrekking staan): relaties met iemand aanknopen; die koopman heeft veel relatiën, handelsbetrekkingen

2024-02-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

relatie

v. betrekking, verhouding, gemeenschap, omgang.

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Relatie

of betrekking (philos.), een der tien → categorieën. Elke r. veronderstelt twee termen (relatum en correlatum) en een grond hunner onderlinge betrekking, waarnaar de r. ook wordt genoemd (bijv. oorzakelijkheidsbetrekking). Men onderscheidt een reëele r. en een logische r., naargelang deze grond al dan niet werkelijk aanwezig is. Een...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

relatie

[Lat.], v. (-s), 1. betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot elkaar staan: de relatie van deze feiten tot elkaar is niet duidelijk; binaire relaties, die twee variabelen betreffen; de relaties tussen zinsdelen; in staan tot of met; (logica) de onderlinge betrekking van oordelen; ook ter aanduiding van de aard van he...