Wat is de betekenis van Reeks?

2024-02-22
Fitness begrippen omschreven

Redactie Ensie (2020)

Reeks

Een verzameling herhalingen van een bepaalde beweging, zoals een draai met de arm of hurken.

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

reeks

reeks - zelfstandig naamwoord 1. rij van dingen die op elkaar volgen ♢ hij vulde een reeks cijfers in Zelfstandig naamwoord: reeks de reeks de reeksen het reeksje Syn...

2024-02-22
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

reeks

(tv-)serie De reeks, die later op Eén te zien zal zijn, krijgt 994.153 euro van het VAF. Net als de reeks 'Beau séjour' (ook op Eén) en de VTM-serie 'Amigo's' greep 'Den elfde van den elfde' in het voorjaar onverwacht naast die subsidies. (De Standaard) Belgisch-Nederlandse Sta...

2024-02-22
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

reeks

→ serie

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

reeks

→ serie

2024-02-22
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Reeks

Een reeks (Dts. die Reihe) is in de twaalftoonsmuziek: de door de componist vastgestelde volgorde waarin de twaalf tonen van de chromatische toonladder klinken. De reeks is het uitgangspunt van de compositie, en steeds moeten alle tonen van de reeks geklonken hebben voor de begintoon weer terug mag komen. In de seriële muziek gelden dezelfde 'spelr...

2024-02-22
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

reeks

(de, -en) afdeling, klasse, categorie, poule, serie in de sport. zie einde.

2024-02-22
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

reeks

1. seriële publikatie die bestaat uit een volgens de opzet onbegrensd aantal afzonderlijke werken die behalve de gemeenschappelijke reekstitel ook een eigen hoofdtitel hebben. - serie. 2. zie: rij.

2024-02-22
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Reeks

Een reeks is een groep bescheiden, die chronologisch zijn gerangschikt. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 59. Reeks is de meest algemene term voor een groep chronologisch geordende bescheiden. Indien bij de groepering bovendien rekening is gehouden met een gemeenschappelijk kenmerk, spreekt men van serie, rubriek, bundel of dossier (to...

2024-02-22
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

reeks

1. In toep. op een onderverdeling in versch. klassen: categorie, klasse, afdeling; groep, poule (na loting); - m. betr. t. een voorwedstrijd: serie. Voor elke leeftijd worden er reeksen ingelegd, zowel voor jongens als meisjes, en dit tot en met de veteranen. De af te leggen afstand zal dan ook bepaald worden per reeks. Het komt er niet op aan de e...

2024-02-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

reeks

ry dinge wat in gereëlde orde staan, ry (berge), serie.

2024-02-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Reeks

s., rige(le), triem(e), trime, triemme, triemel, rist, rits, rûts; eenplanken, in strael planken; -je, rûfeltsje (it).

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Reeks

v. (-en), 1. rij van geregeld naast elkaar geplaatste dingen, aaneenschakeling, rij, keten: een reeks bomen, huizen, bergen; — serie: de loterij is in vijf reeksen verdeeld; 2. opeenvolging van tijdruimten of gebeurtenissen: een lange reeks van jaren; een reeks van gebeurtenissen; een reeks ongelukken; 3. aantal da...

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Reeks

zie Meetkundige, Rekenkundige, Harmonische of Hyperharmonische R.

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

reeks

v. reeksen (rij van in orde staande dingen: volgorde; aaneengeschakelde rij): een reeks van jaren, een reeks van rampen, een reeks van geslachten; een meetkundige reeks, rij getallen, van welke elk volgend een zelfde veelvoud of deel van het vorige is; een rekenkundige reeks, rij getallen, van welke elk volgend een zelfde verschil groter of kleiner...

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Reeks

i/d wisk. een serie getallen (termen), v. welke elk volgend een zelfde veelvoud of deel v/h voorgaande is, b.v. 3, 9, 27, 81, enz. (meetkundige r.); of rekenk. reeks, waarbij elke volgende term v/d voorgaande is gevormd door er een zelfde getal bij op te tellen, b.v. 1, 10, 19, 28, enz. Bij grooter wordende termen spreekt men v. opklimmende r., bij...

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Reeks

1° (wisk.) een uitdrukking van de gedaante u1+u2+ . . .+un+. . . , waarbij de termen u1, u2, enz. volgens een bepaalde wet zijn gevormd. Men noemt un den algemeenen term van de r. Is sn=u1+u2+. . .+un, dan heet de gegeven reeks convergent, indien sn nadert tot een eindige limiet s, als n onbegrensd aangroeit (men schrijft dan: lim/n➝∞ sn=...

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

reeks

(re:ks) v. (-en; -je) 1. Algm. rij van opeenvolgende dingen : een bomen; een jaren; een lange van jaren. 2. Inz. a. aantal loten van een loterij die ineens uitgeloot worden : de loterij is in vijf -en verdeeld. Syn. serie. b. Wisk. opvolging van getallen of grootheden : een (on)eindige -. Gez. afdalende, afklimmende, konvergerende -, waarvan de...

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Reeks

Reeks - in de wiskunde een rij getallen, wier bedrag op een vaste wijze samenhangt met de rangorde, die het getal in de reeks inneemt, of volgens een vasten regel wordt afgeleid uit een of meer voorgaande ; elk dier getallen noemt men een term van de reeks. Tot de eenvoudige reeksen behooren de rekenkundige, de meetkundige en de harmonische reeksen...

2024-02-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

reeks

v./m. (-en), 1. aaneenschakeling, rij, keten: een reeks bomen, huizen, bergen; serie: de loterij is in vijf reeksen verdeeld; 2. rij van in orde staande dingen, volgorde: een lange reeks van jaren; 3. rij getallen, onderling op dezelfde wijze verschillend. WISKUNDE Beschouwt men bij de rij getallen {an} (d.w.z. de termen a1, a2, a3, ... an waar...